Ψηφιακή Βιβλιοθήκη/Digital Library Community home page

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ψηφιακό και ψηφιοποιημένο υλικό στα διάφορα θεματικά πεδία που αφορούν στις επιστήμες που καλύπτουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Digital Library includes digital and digitized material in various subject areas related to the sciences covered by the Departments of the University of Macedonia.

Browse