Ιστορική Βιβλιοθήκη Οικονομικής & Πολιτικής Επιστήμης/Historical Library of Economic & Political Science Community home page


Περιλαμβάνει ψηφιακά τεκμήρια μελετών και μονογραφιών οικονομικής και πολιτικής επιστήμης με σκοπό τη θεμελίωση μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης ελληνικής οικονομικής και πολιτικής ιστορίας. Οι θεματικές περιοχές που καλύπτονται είναι: Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική, Οικονομική επιστήμη και Πολιτική επιστήμη.

Τα τεκμήρια της συλλογής έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 2121/1993 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The collection organises digitized studies and monographs on Management, Finance, Economics and Political Science in Greece.

All items in the collection have been digitized and made available under the art. 22 of the 2121/1993 law.

Browse

Collections in this community