Ψηφιακή Βιβλιοθήκη / Digital Library Community home page


Περιλαμβάνει ψηφιακά τεκμήρια μελετών και μονογραφιών σε όλα τα αντικείμενα που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τα τεκμήρια της συλλογής έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 2121/1993 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The collection organises digitized studies and monographs on all sciences covered by the educational and research programs of the University of Macedonia.

All items in the collection have been digitized and made available under the art. 22 of the 2121/1993 law.

Browse

Collections in this community