Ιστορική Βιβλιοθήκη Οικονομικής & Πολιτικής Επιστήμης/Historical Library of Economic & Political Science Community home page


Περιλαμβάνει ψηφιακά τεκμήρια μελετών και μονογραφιών οικονομικής και πολιτικής επιστήμης της περιόδου 1940-1974 με σκοπό τη θεμελίωση μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης ελληνικής οικονομικής και πολιτικής ιστορίας. Οι θεματικές περιοχές που καλύπτονται είναι: Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική, Οικονομική επιστήμη και Πολιτική επιστήμη.

Τα τεκμήρια της συλλογής έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 2121/1993 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The collection organises digitized studies and monographs on Management, Finance, Economics and Political Science concerning the period 1940-1974 in Greece.

All items in the collection have been digitized and made available under the art. 22 of the 2121/1993 law.

Browse

Collections in this community