Μουσικό Υλικό/Music Material Community home page


Η συλλογή περιλαμβάνει παρτιτούρες που διαθέτει η Βιβλιοθήκη σε ψηφιακή μορφή, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό από ηχογραφημένες και βιντεοσκοπημένες συναυλίες, εργαστήρια, ημερίδες, άλλες σχετικές εκδηλώσεις του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και συλλογές οι οποίες έχουν γίνει δωρεά από ιδιωτικές συλλογές

Περιλαμβάνει τις εξής συλλογές :

• Ο/Α υλικό
• Παρτιτούρες
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The community consists of several collections that include digital scores, multimedia material such as video and sound recordings of concerts, music conferences, events of the Department of Music & Art as well as parts from sevearl private collections donated to the Library. The collections that it consists of arethe following:

• Multimedia
• Scores

Browse