Ερευνητικές εργασίες φοιτητών / Students’ research papers Community home page


Στην κοινότητα αυτή οργανώνονται όλες οι εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει τις εξής υποκοινότητες:

• Διδακτορικές διατριβές
• Διπλωματικές εργασίες
• Πτυχιακές εργασίες
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The sub-community organises all levels’ research papers published by both undergraduate and postgraduate students of the University of Macedonia. It consists of the following sub-communities:

• PhD Dissertations
• Master’s Theses
• Final Papers

Browse