Διδακτορικές Διατριβές / PhD Dissertations Community home page


Η υποκοινότητα περιλαμβάνει τις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται από τους αποφοίτους των διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι διατριβές αναρτούνται στη συλλογή μετά την επιτυχή υποστήριξή τους στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και εφόσον κριθούν επιτυχώς. Η υποκοινότητα διαιρείται σε επιμέρους συλλογές ανά Τμήμα σπουδών του Πανεπιστημίου.

Σχετικά με την κατάθεση μιας Διδακτορικής Διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο

Η υποβολή του κειμένου της διδακτορικής διατριβής, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, είναι υποχρεωτική για όλους τους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πριν την αναγόρευσή τους.
Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις οδηγίες και τα απαιτούμενα έγγραφα για τη σωστή διεκπεραίωση της κατάθεσης της διδακτορικής σας διατριβής.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The subcommunity organises all PhD Dissertations of the University of Macedonia Doctoral Programs.

In order to submit your PhD Dissertation

Submission of their Dissertation is obligatory for all Doctoral Program students after its successful defense in front of the Examination Committee. The following links will provide you with all the information and the relevant forms and applications you need in order to deposit your PhD Dissertation to the Institutional Repository.


Πληροφορίες / Information:

Κυριακή Μπαλτά / Kyriaki Balta (τηλ. / tel. 2310 891836)
email: psepheda@uom.gr


Σημείωση: οι διδακτορικές διατριβές προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Επιτρέπεται η χρήση τους μόνο για προσωπική μελέτη και έρευνα (εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ιδιωτικούς σκοπούς). Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση για εμπορικούς σκοπούς.

Note: PhD Dissertations are protected by the Greek Copyright Legislation. The Dissertations in these collections are strictly for research, educational and personal use while any commercial use is prohibited.

Browse