Μεταδιδακτορικές Έρευνες / Post Doctoral Theses Community home page

Η υποκοινότητα περιλαμβάνει τις ολοκληρωμένες μεταδιδακτορικές έρευνες που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οι έρευνες αναρτούνται στη συλλογή μετά την αποδοχή τους από το Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο οποίο εκπονήθηκαν και κατόπιν αίτησης του ερευνητή. Η υποκοινότητα διαιρείται σε επιμέρους συλλογές ανά Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση μιας μεταδιδακτορικής έρευνας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο παρακαλούμε επικοινωνείτε:

Κυριακή Μπαλτά (τηλ. 2310 891833) ή email: psepheda@uom.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The subcommunity organises all Post Doctoral Theses published by researchers of the University of Macedonia.

Submission of their Post Doctoral Thesis to the Institutional Repository is not obligatory for researchers but it can be done upon their request

More information about the Post Doctoral Thesis deposition procedure can be acquired by Psepheda's officer:

Kyriaki Balta (τηλ. / tel. 2310 891836) or by email: psepheda@uom.gr

Browse