Πτυχιακές Εργασίες / Final Papers Community home page


Η υποκοινότητα οργανώνει τις εργασίες των αποφοίτων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι εργασίες αναρτούνται στη συλλογή μετά την επιτυχή υποστήριξή τους στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και εφόσον κριθούν επιτυχώς υποχρεωτικά για τους φοιτητές του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και προαιρετικά για τους φοιτητές των άλλων τμημάτων. Η υποκοινότητα διαιρείται σε επιμέρους συλλογές ανά Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σχετικά με την κατάθεση μιας Πτυχιακής Εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο

Η ένταξη των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών στη συλλογή του Ιδρυματικού Αποθετηρίου πραγματοποιείται με αυτοκατάθεση.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις οδηγίες υποβολής της εργασίας σας καθώς και μια σειρά από χρήσιμα ενημερωτικά έντυπα τα οποία θα σας βοηθήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This subcommunity organises all Final Papers of the University of Macedonia Undergraduate Programs.

Submission of their Final Paper/Project is not obligatory for Undergraduate Programs students except for the students of the Departments of: a) Music Science and Art, b) Economics (only for students selecting Final Paper as part of their program) and c) Accounting and Finance. The following links will provide you with all the information and the relevant forms and applications you need in order to deposit your Final Paper to the Institutional Repository.

Πληροφορίες / Information:

Κυριακή Μπαλτά / Kyriaki Balta (τηλ. / tel. 2310 891836)
email: psepheda@uom.gr


Browse