Δημοσιεύσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας / University of Macedonia Publications Community home page


Η υποκοινότητα αυτή στοχεύει στην οργάνωση διαφόρων εκδόσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Περιλαμβάνει τις εξής συλλογές:

• Πανηγυρικοί Λόγοι και Ομιλίες
• Τιμητικοί τόμοι
• Οδηγοί σπουδών & λοιποί οδηγοί του Πανεπιστημίου
• Παραδοτέα έργων Επιτροπής Ερευνών ΠΑΜΑΚ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The subcommunity organises several publications of the University of Macedonia. It consists of the following collections:

• Speeches
• Dedicated volumes
• University Guides
• University’s Research Committee Funded Programs Deliverables

Browse