Πανηγυρικοί Λόγοι και Ομιλίες / Speeches Community home page


Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει λόγους που έχουν εκφωνηθεί κατά το παρελθόν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή την Α.Β.Σ.Θ. κατά τη διάρκεια του εορτασμού εθνικών επετείων ή με την ευκαιρία ακαδημαϊκών γεγονότων κτλ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The collection organises the text of several speeches that took place at the University of Macedonia in occasions such as National Celebrations, Christmas Season events etc.

Browse