Τιμητικοί τόμοι / Dedicated volumes Community home page


Η συλλογή περιλαμβάνει ψηφιακά αντικείμενα των τόμων που έχει εκδώσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προς τιμή μελών του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου. Ο κάθε τιμητικός τόμος αποτελεί ξεχωριστή συλλογή και είναι αφιερωμένος σε ένα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The collection organises several volumes that the University of Macedonia has published to honour members of the teaching staff.

Browse