Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/584
Συγγραφέας: Μαγιόγλου, Τσαμπίκος
Τίτλος: Ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking): η ελληνική πραγματικότητα: έρευνα, παρουσίαση, ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων για το επίπεδο υιοθέτησης και εφαρμογή της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Επόπτης Καθηγητής: Φραγκοπούλου-Μάνθου, Βασιλική
Περίληψη: Η παρούσα Διπλωµατική Εργασία επιχειρεί µία αναλυτική παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής στην Ελλάδα .Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη γενικότερη µορφή του e-banking µε τις διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται, τις υπηρεσίες που προσφέρει, τις δυνατότητες που παρέχει στους χρήστες, τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα καθώς και την καθιέρωση του mobile banking .Στο δεύτερο κεφάλαιο του θεωρητικού µέρους γίνεται αναφορά σε θέµατα που σχετίζονται µε την προστασία του καταναλωτή και την ασφάλεια που παρέχεται στους πελάτες που διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές συναλλαγές τους ηλεκτρονικά .Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται µια όσο το δυνατόν καλύτερη απεικόνιση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα ,ενώ στο ίδιο κεφάλαιο η εργασία αναπτύσσει τις διαστάσεις του τοµέα των τραπεζικών συναλλαγών µέσω διαδlκτύου κάνοντας παράθεση των τραπεζών που προσφέρουν αυτή την υπηρεσία στην Ελλάδα. Το e-Banking αξιολογείται ως ένα πολύ ενδιαφέρον κοµµάτι του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η έρευνα και η µελέτη του οποίου µπορεί να αποδώσει πολύτιµα συµπεράσµατα. Για αυτό και η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται µε ένα ερευνητικό µέρος στο οποίο απεικονίζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για την ηλεκτρονική τραπεζική, κατά την περίοδο Μοϊου-Ιουνίου 2005, µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίων τα οποία εδόθησαν σε 11 τράπεζες. Στόχος της έρευνας ήταν η εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε: την υιοθέτηση γενικότερα τεχνολογιών πληροφορικής και πληροφοριακών συστηµάτων, την έκταση των επενδύσεων των τραπεζικών οργανισµών στη τεχνολογία, την αισθητική των ιστοσελίδων τους µέσω της ευχρηστίας και της αλληλεπιδραστικότητας και τέλος την συνολική εκτίµηση που έχουν οι τράπεζες για την ηλεκτρονική τραπεζική. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας µε τη βοήθεια Διαγραµµάτων και παρατίθενται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν αναφορικά µε τα προαναφερόµενα θέµατα.
Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονική τραπεζική
E-banking
Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
Πληροφορίες: ΔΙΠ ΠΛΗΡ/3 2005
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διπλωματικής σε έντυπη μορφή σε κλειστή συλλογή.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
MagioglouMsc2005.pdf1,73 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.