Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/577
Author: Τσαρτσάλη, Αγγελική
Title: Η ικανοποίηση των φοιτητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning): η περίπτωση του ΕΑΠ.
Date Issued: 2005
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Supervisor: Μακρίδου-Μπούσιου, Δέσποινα
Abstract: Η ερευνητική αυτή εργασία είχε σκοπό να καταγράψει την ικανοποίηση των Ελλήνων φοιτητών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ο κυριότερος θεσµός που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει να κάνε µε distance learning ή e-Iearning. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων µπορούν να εξαχθούν κάποια χρήσιµα αποτελέσµατα καθώς αποτυπώνεται ο Βαθµός Ικανοποίησης από τις παρεχόµενες υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου και της αποτελεσµατικότητας του θεσµού της µάθησης από απόσταση . Με βάση αυτήν την έρευνα, µπορούν να εντοπιστούν οι ανάγκες των φοιτητών, να καλυφθούν οι πιθανές ελλείψεις του και τέλος, δίνεται σε εµάς και στους υπεύθυνους η δυνατότητα διορθωτικών και βελτιωτικών παρεµβάσεων έτσι ώστε το ΕΑΠ να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει. Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του ερωτηµατολογίου µε δείγµα 138 φοιτητές του ΕΑΠ, οι οποίοι παίρνουν µέρους στις συναντήσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και στα ΙΕΚ Δέλτα. Η επιλογή των ερωτήσεων έγινε µε βάση προηγούµενες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε ξένα πανεπιστήµια και είναι ζητήµατα που ενδιαφέρουν ή θα έπρεπε να ενδιαφέρουν έναν θεσµό µάθησης στην περίπτωση της ικανοποίηση των φοιτητών του, έτσι ώστε να βελτιώσει τις υπηρεσίες του, την εικόνα του και να προσελκύσει µεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών και να πραγµατοποιήσει µεγαλύτερη επιτυχία στον Ελλαδικό χώρο. Τα πορίσµατα της έρευνας αφορούν την ικανοποίηση σχετικά µε την επικοινωνία µε το διδάσκοντα, την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, του προγράµµατος σπουδών, την διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων και του κόστους παρακολούθησης του προγράµµατος. Στο τέλος έγινε επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσµάτων µε το πρόγραµµα στατιστικής επεξεργασίας SPSS 10.0 for Windows.Ta αποτελέσµατα έρευνας τα οποία συµφωνούν µε αυτά της βιβλlογραφικής ανασκόπηση έδειξαν ότι οι φοιτητές είναι ικανοποιηµένοι µε την επικοινωνία που έχουν µε το διδάσκοντα, µε τη συζήτηση που διεξάγεται µέσω των συναντήσεων αλλά δεν είναι ικανοποιηµένοι µε το διδακτικό υλικό και τις διοικητικές υπηρεσίες. Επίσης, µε τη χρήση του ελέγχου ανεξαρτησίας βρήκαµε ότι υπάρχει εξάρτηση ανάµεσα στην ικανοποίηση των φοιτητών και στους παράγοντες που την καθορίζουν.
Keywords: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Distance learning
Ηλεκτρονική μάθηση
E-learning
Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου
ΕΑΠ
Information: ΔΙΠ ΠΛΗΡ/14 2005
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διπλωματικής σε έντυπη μορφή σε κλειστή συλλογή.
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TsartsaliMsc2005.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.