Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29898
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΤαχυνάκης, Παναγιώτηςel
dc.contributor.authorΝικολαϊδου, Δήμητραel
dc.date.accessioned2023-12-14T09:01:31Z-
dc.date.available2023-12-14T09:01:31Z-
dc.date.issued2023el
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29898-
dc.descriptionΔιπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.el
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία διερευνά το πολύπλευρο τοπίο των κρατικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις, τη λογιστική αντιμετώπιση στο πλαίσιο του ΔΛΠ 20 και τον καίριο ρόλο των συμβούλων στη διαχείριση των κρατικών επιδοτήσεων. Η μελέτη, η οποία εκτείνεται σε επτά περιεκτικά τμήματα, ερευνά τις περιπλοκές των εννοιών, των τύπων των κρατικών ενισχύσεων, την οικονομική λογική και τη στρατηγική λογική που διέρχεται από τον περίπλοκο κόσμο της λογιστικής για τις κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης, της επιμέτρησης, της παρουσίασης, της γνωστοποίησης και των επιπτώσεών της στις οικονομικές επιδόσεις και τη θέση. Οι προκλήσεις που ανακύπτουν στη λογιστική των κρατικών ενισχύσεων αναλύονται, συμπεριλαμβανομένων των αβεβαιοτήτων όσον αφορά την ταξινόμηση, την αποτίμηση της εύλογης αξίας και τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ). Ο καίριος ρόλος των συμβούλων στη διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων έχει κεντρικό ρόλο, αρχίζοντας από την εισαγωγή των συμβούλων και στη συνέχεια τη διερεύνηση των ρόλων τους, των τομέων συμμετοχής τους και των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν. Αναλύεται η επίδραση των συμβούλων στην αίτηση και την έγκριση των κρατικών ενισχύσεων, περιλαμβάνοντας περίπλοκες διαδικασίες, συμμόρφωση, επιλεξιμότητα και βελτιστοποίηση των πακέτων ενισχύσεων μέσω της εμπειρογνωμοσύνης των συμβούλων. Ο κρίσιμος ρόλος των συμβούλων στη λογιστική, την υποβολή εκθέσεων και την πλοήγηση των απαιτήσεων ελέγχου και των κανονιστικών ρυθμίσεων υπογραμμίζει τη συνολική συμβολή τους. Διερευνώνται στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση των οφελών από κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες καλύπτουν προσαρμοσμένες προσεγγίσεις από συμβούλους, στρατηγικό σχεδιασμό, εταιρική αναδιάρθρωση, μετριασμό του κινδύνου και ενίσχυση της απόδοσης. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες σε πραγματικές συνθήκες καταδεικνύουν την επιτυχή διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων, από την αναζωογόνηση των παρακμαζουσών βιομηχανιών έως την προώθηση της καινοτομίας και την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών. Ηθικά και νομικά ζητήματα υπογραμμίζουν τη δέσμευση για διαφάνεια, δικαιοσύνη, αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και τις ηθικές ευθύνες των συμβούλων στη διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων. Η διερεύνηση των μελλοντικών τάσεων αναδεικνύει την εξέλιξη των πολιτικών για τις κρατικές ενισχύσεις, τις μεταμορφωτικές επιπτώσεις της τεχνολογίας και τη μεταβαλλόμενη δυναμική στις σχέσεις πελάτη-συμβούλου. Στο περίπλοκο τοπίο των σύγχρονων οικονομιών, η συμβιωτική σχέση μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων έχει ανοίξει το δρόμο για ένα σημαντικό εργαλείο, τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτή η οικονομική βοήθεια, που παρέχεται από τις κυβερνήσεις στις επιχειρήσεις, έχει τη δύναμη να αναδιαμορφώνει τους κλάδους, να αναζωογονεί την καινοτομία και να γεφυρώνει τις οικονομικές ανισότητες. Καθώς οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις συνεργάζονται για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη, ο λογιστικός χειρισμός των κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με την οδηγία ΔΛΠ 20 αναδεικνύεται σε κρίσιμο στοιχείο, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη συνοχή στις οικονομικές εκθέσεις. Η οδηγία ΔΛΠ 20 επιβάλλει τις λογιστικές αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις, υπαγορεύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν, μετρούν και γνωστοποιούν αυτές τις ενέσεις στήριξης. Η ευθυγράμμιση της λογιστικής των κρατικών ενισχύσεων με τα διεθνή πρότυπα διασφαλίζει τη σαφήνεια και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, το ταξίδι των κρατικών ενισχύσεων δεν τελειώνει μόνο με τους λογιστικούς κανόνες. Εισάγεται ο σύμβουλος, μια κομβική φιγούρα σε αυτό το τοπίο. Οι σύμβουλοι φέρνουν τεχνογνωσία που καθοδηγεί τις επιχειρήσεις μέσα στο περίπλοκο πλέγμα των κρατικών ενισχύσεων. Από την απομυθοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης έως την προσφορά στρατηγικών γνώσεων για τη μεγιστοποίηση των οφελών, οι σύμβουλοι διευκολύνουν μια αρμονική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και της κρατικής στήριξης. Αυτή η διερεύνηση εμβαθύνει στον πολύπλευρο κόσμο των κρατικών ενισχύσεων στις επιχειρήσεις. Η παρούσα εργασία αναδεικνύει τις αποχρώσεις των λογιστικών οδηγιών της οδηγίας ΔΛΠ 20 και αποκαλύπτει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι σύμβουλοι στη βελτιστοποίηση του αντίκτυπου των κρατικών επιδοτήσεων. Καθώς αυτά τα τρία στοιχεία - κρατικές ενισχύσεις, ΔΛΠ 20 και σύμβουλοι - διαπλέκονται μεταξύ τους, αναδύεται μια ολοκληρωμένη κατανόηση της δυναμικής συνεργασίας τους, ρίχνοντας φως στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την εξωτερική υποστήριξη για να ευημερήσουν και να συμβάλουν στην οικονομία τους.el
dc.format.extent62el
dc.language.isoelen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Μακεδονίαςel
dc.subjectΚρατικές ενισχύσειςel
dc.titleΟ ρόλος των κρατικών ενισχύσεων και ο λογιστικός χειρισμός τους σύμφωνα με το ΔΛΠ 20el
dc.typeElectronic Thesis or Dissertationen
dc.typeTexten
dc.contributor.departmentΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκησηel
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NikolaidouDimitraMsc2023.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.