Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27393
Author: Λασκαρίδου, Ελένη
Title: Ο πολυδιάστατος ρόλος του διευθυντή στη σχολική μονάδα
Alternative Titles: The multidimensional role of the principal in the school unit
Date Issued: 2022
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
Supervisor: Γκιώση, Στυλιανή
Βαλκάνος, Ευθύμιος
Παπαγιάννης, Γεώργιος
Abstract: Η παρούσα εργασία, αναφέρεται στον πολυδιάστατο ρόλο του διευθυντή στις σχολικές μονάδες. Μέσα από μια ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση, γίνεται μια προσπάθεια να αποδοθεί ο ρόλος του σχολικού ηγέτη/σχολικού διευθυντή ως προς τα καθήκοντά του, την εμπλοκή του στην εύρυθμη σχολική λειτουργία, την αντιμετώπιση των σχολικών συγκρούσεων και την προώθηση της κουλτούρας. Σαν ερευνητική εργασία στοχεύει στην καταγραφή των προαναφερθέντων παραμέτρων μέσα από εγχώριες και διεθνείς βιβλιογραφικές παραπομπές, συμπεριλαμβανομένων ερευνών που διεξήχθησαν συναφείς με το εν λόγω θέμα. Η εργασία θα επικεντρωθεί γύρω από τα προαναφερόμενα μέρη που αποτελούν τα ερευνητικά ερωτήματα, αποσαφηνίζοντας αρχικά τις λέξεις κλειδιά που περικλείουν καθένα από αυτά. Λόγω ότι στην παρούσα εργασία, ως συλλογή δεδομένων, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, το πρώτο μέρος της τελικής εργασίας θα περιλαμβάνει, τα στάδια της μεθοδολογίας όπου θα χρησιμοποιήσει και την αποσαφήνιση των προαναφερόμενων όρων (λέξεις κλειδιά) με βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη βαθύτερη κατανόηση του θέματος. Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας θα ασχοληθεί με το ερευνητικό κομμάτι, καταγράφοντας τα ευρήματα για το κάθε ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν εξαρχής, διαχωρίζοντας τα σε ξεχωριστά κεφάλαια ανά ερώτημα. Αρχικά θα αναλυθεί ο πολυδιάστατος ρόλος του διευθυντή, ως προς τους ρόλους και τις ευθύνες που καλείται να αναλάβει σε κάθε νέα σχολική χρονιά. Εν συνεχεία, το επόμενο κεφάλαιο θα είναι αποκλειστικά αναφερόμενο στην προώθηση της σχολικής κουλτούρας, αποσαφηνίζοντας πρωταρχικά την εννοιολογική σημασία της κουλτούρας αλλά και τη συμβολή του διευθυντή στην προώθησή της. Έπειτα, στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας, θα καταγραφούν τα ευρήματα που σχετίζονται με τις συγκρούσεις που πιθανόν να προκύψουν σε κάποια σχολική μονάδα και την εύρυθμη αντιμετώπισή τους από την πλευρά του διευθυντή. Ολοκληρώνοντας το δεύτερο μέρος της εργασίας θα αναλυθούν οι έννοιες της σχολικής αποτελεσματικότητας και του ευνοϊκού σχολικού κλίματος που προκύπτει βάση των προαναφερόμενων, δηλαδή την προώθηση της οργανωσιακής κουλτούρας, την εξομάλυνση των συγκρούσεων και την σωστή διοίκηση της ομάδας που συνεπάγεται στην εκάστοτε σχολική μονάδα. Το τρίτο μέρος θα σχετίζεται με τα αποτελέσματα που προέκυψαν στην ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και τα συμπεράσματα που συγκεντρώθηκαν. Τέλος, θα παρουσιαστούν πιθανές προτάσεις για βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από τον ρόλο του διευθυντή. Ολοκληρώνοντας την εργασία, θα καταγραφούν με αλφαβητική σειρά οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της εν λόγω εργασίας, τηρώντας τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων που αναφέρθηκαν καθόλη την διάρκεια . Εν κατακλείδι η παρούσα εργασία, προκειμένου να ολοκληρώσει τους στόχους της, να απαντήσει δηλαδή τα ερευνητικά ερωτήματα που καταγράφονται στην συνέχεια αλλά και για να χαρακτηριστεί ως πρωτότυπη βιβλιογραφική έρευνα, θα εστιάσει στο σχολικό κλίμα που επικρατεί σε γενικότερο βαθμό, σε θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, όπως η οργανωσιακή κουλτούρα, η επικοινωνία μέσα στα εκπαιδευτικά δρώμενα, στις σχολικές συγκρούσεις που αναπόφευκτα υπάρχουν, στα άτομα που κατέχουν ρόλο συντελεστή για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και τον ρόλο του σχολικού ηγέτη σε όλα τα προαναφερόμενα.
Keywords: Σχολικός Διευθυντής/ Σχολική Ηγεσία
Κουλτούρα
Σχολικό κλίμα
Σχολικές Συγκρούσεις
Αποτελεσματικό Σχολείο
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.
Rights: CC0 1.0 Παγκόσμια
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Πρώην ΠΜΣ Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης) (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LaskaridouEleniMsc2022.pdf956.02 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons