Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27264
Author: Αργυρούδη, Γεωργία Βαλεντίνα
Title: Διερεύνηση των στάσεων και της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής απέναντι στη συμπερίληψη των μαθητών τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο
Date Issued: 2022
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Supervisor: Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος
Abstract: Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο είναι μία σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση που εφαρμόζεται όλο και περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί είναι οι επαγγελματίες που καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη διαφορετικότητα των μαθητών τους και να επιτύχουν τη συμπερίληψή τους στο γενικό σχολείο. Οι στάσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τη συμπερίληψη όπως επίσης και οι πεποιθήσεις που διατηρούν για την αποτελεσματικότητά τους επηρεάζουν τον τρόπο που εφαρμόζεται η συμπεριληπτική εκπαίδευση. Ο σκοπός της εμπειρικής μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής καθώς και της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους απέναντι στη συμπερίληψη των μαθητών τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της αυτό-αποτελεσματικότητας και της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην συμπεριληπτική εκπαίδευση. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 121 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου στο οποίο περιλαμβάνεται η «Κλίμακα στάσεων σχετικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και η «Κλίμακα αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών για πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης». Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν στατιστικά στο πρόγραμμα SPSS. Στα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί διατηρούν ουδέτερες στάσεις απέναντι στη συμπερίληψη οι οποίες επηρεάζονται από ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Οι στάσεις τους επηρεάστηκαν από τη σοβαρότητα και το είδος της εκπαιδευτικής ανάγκης των μαθητών. Ακόμα, παρουσιάστηκε μία σχέση ανάμεσα στην αυτό-αποτελεσματικότητα και στις στάσεις των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής εμφάνισαν υψηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα από εκείνους της γενικής αγωγής. Επίσης, η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών επηρεάστηκε από ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι στάσεις και η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών χρειάζεται να ενισχυθούν.
Keywords: Αυτό-αποτελεσματικότητα
Εκπαιδευτικοί
Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Στάσεις
Συμπερίληψη
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ArgyroudiGeorgiaValentinaMsc2022.pdf797.18 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons