Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20903
Author: Χανού, Δήμητρα
Title: Τα οφέλη των συγχωνεύσεων και εξαγορών για τις εταιρίες του φαρμακευτικού κλάδου
Date Issued: 2017
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Ταμπακούδης, Ιωάννης
Abstract: Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια συγκέντρωσης, κριτικής μελέτης και ανάδειξης των πραγματικών αιτιών και αποτελεσμάτων που έχουν οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις στον φαρμακευτικό κλάδο. Στόχος της εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, τόσο των κινήτρων, των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των κινδύνων που ελλοχεύουν σε μία εξαγορά-συγχώνευση όσο και των ωφελειών που προκύπτουν μεταγενέστερα της συμφωνίας στον φαρμακευτικό κλάδο. Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται τα εισαγωγικά και οι απαραίτητες πληροφορίες για την αναγκαιότητα της εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα, τη μεθοδολογία, τη διάρθρωση και τη συνεισφορά της μελέτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών, βιβλίων και πηγών που χρησιμοποιήθηκαν. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα γενικά χαρακτηριστικά των συγχωνεύσεων και εξαγορών, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι κίνδυνοι που συνοδεύονται. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια βασική έρευνα για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στον φαρμακευτικό κλάδο, με παραδείγματα, όπου συγκεντρώνονται τα πραγματικά αποτελέσματα της στρατηγικής επιλογής των συγχωνεύσεων και εξαγορών και η σημασία του τμήματος R&D. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της εργασίας.
Keywords: Εξαγορές
Φαρμακευτικός κλάδος
Συγχωνεύσεις
R&D
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
Rights: CC0 1.0 Παγκόσμια
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChanouDimitraMsc2017.pdf739.32 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons