Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20463
Author: Θεοδοσιάδου, Δήμητρα
Title: Ψηφιακή αφήγηση: σχεδίαση και υλοποίηση σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης διαδικτυακής Κοινότητας Διερεύνησης
Date Issued: 2017
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Supervisor: Αρβανίτης, Παναγιώτης
Abstract: Η τεχνολογία έχει δημιουργήσει νέους δρόμους για τη μετάδοση της γνώσης και οι εκπαι-δευτικοί καλούνται να την αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους πρακτική, εγείροντας την ανάγκη για συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτιση. Ταυτόχρονα, οι σύγχρονες ανάγκες επιτάσσουν την αλλαγή στον τρόπο υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων απαι-τώντας τη μετάβαση από την παραδοσιακή δια ζώσης επιμόρφωση στην εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών. Όπως φυσικά συμβαίνει σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα, και σε αυτή την περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευομένων και των συνθηκών εκπαίδευσης που επιφέρουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η παρούσα έρευνα διαπραγματεύεται τον σχεδιασμό ενός σεμιναρίου μεικτής μάθησης για δασκάλους με θέμα την ψηφιακή αφήγηση. Στόχος είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικό-τητας σχεδίασης του σεμιναρίου, της ανταπόκρισής του στις ανάγκες των επιμορφούμενων και της στάσης των απέναντι στην παιδαγωγική αξία της ψηφιακής αφήγησης. Το σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα Moodle, με δύο δια ζώσης συναντήσεις και 21 συμμετέχοντες. Η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης ακολούθησε το μοντέλο ανάπτυξης Κοινότητας Διερεύνησης (Community of Inquiry - CoI) των Garisson, Anderson & Archer (1999). Για τη συλλογή δεδομένων εφαρμόστηκε ποσο-τική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων και μιας ρουμπρίκας αξιολόγησης των εργα-σιών. Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι ο σχεδιασμός του σεμιναρίου υπήρξε επιτυχής καθώς αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η Κοινότητα Διερεύνησης και τα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Οι επιμορφούμενοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την οργάνωση και την μέθοδο υλοποίησης του σεμιναρίου και από τις γνώσεις που απέκτη-σαν για την παιδαγωγική χρησιμότητα της ψηφιακής αφήγησης. Έχοντας διαρκή εκπαιδευτι-κή υποστήριξη ανέπτυξαν οικειότητα μεταξύ τους, άντλησαν ιδέες και εφάρμοσαν άμεσα στην πράξη τις νέες γνώσεις με θετικά αποτελέσματα. Συμπεραίνεται ότι η εφαρμογή του μοντέλου της Κοινότητας Διερεύνησης στην οργάνωση διαδικτυακών επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς διευκολύνει τη συμμετο-χή και συμβάλλει αποτελεσματικά στην ουσιαστική μάθηση.
Keywords: Ψηφιακή αφήγηση
Κοινότητα Διερεύνησης
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Επαγγελματική κατάρτιση
Διαδικτυακή μάθηση
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
Rights: Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Πρώην Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης) (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TheodosiadouDimitraMsc2017.pdf2.62 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons