Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17527
Author: Μηχανατζίδης, Παύλος
Title: Διαχείριση κινδύνου σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Date Issued: 2015
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Βλάχος, Δημήτριος
Abstract: Οι προβλέψεις για παγκόσμια αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε συνδυασμό με τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης ορυκτών καυσίμων, οδηγούν στην αύξηση της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε ευρεία κλίμακα. Αυτά τα έργα είναι πολύπλοκα και πολύ απαιτητικά και συχνά εμφανίζουν προβλήματα, προκαλώντας ενδεχόμενα αρνητικές επιπτώσεις στην ορθή, ομαλή και βάση σχεδιασμού διεκπεραίωσή τους. Επιπρόσθετα, καθότι αποτελούν έργα μακράς χρονικής διάρκειας όσον αφορά θέματα διοίκησης, διαχείρισης και κατασκευής, καθώς και το γεγονός ότι η τέλεσή τους απαιτεί ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο, συνηγορούν στην ύπαρξη πολλών κινδύνων σε αυτά. Η μοναδικότητα, επομένως, κάθε τέτοιου έργου οδηγεί στο να εμπεριέχει αυτό έναν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί τη συστηματική διαδικασία που αποσκοπεί στον εντοπισμό και στην ελαχιστοποίηση των απειλών, οι οποίες απορρέουν από την υλοποίηση και το περιβάλλον του εκάστοτε έργου. Η διαχείριση κινδύνου συνιστά μία βασική λειτουργία της διαδικασίας διαχείρισης έργων. Στη σημερινή εποχή, η λειτουργία αυτή παρουσιάζει μεγάλες και ποικίλες προκλήσεις και αποτελεί στρατηγική ικανότητα και μέσο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να ανταποκρίνονται με επιτυχία στην επίτευξη των στόχων τους.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και με τη πραγματοποίηση έρευνας με τη μελέτη περίπτωσης τριών εταιρειών του χώρου, οι οποίες κατασκεύασαν αντιπροσωπευτικά τέτοια έργα. Η εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη διαχείριση έργων και παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία της διαχείρισης κινδύνων τους, καθώς και η ανάλυση όλων των βασικών λειτουργιών της. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις διάφορες κατηγορίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και παρατίθενται αναλυτικά οι τεχνοοικονομικά εκμεταλλεύσιμες σήμερα μορφές. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γίνεται ο εντοπισμός των σημαντικότερων κινδύνων αυτών των έργων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι κυριότεροι από αυτούς σε διάφορα έργα ανανεώσιμων πηγών και παρατίθενται οι βασικές στρατηγικές και οι μέθοδοι απόκρισης σε αυτούς. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που αφορά τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου στην υλοποίηση τριών χαρακτηριστικών έργων ανανεώσιμων πηγών. Παρατίθενται οι κυριότεροι κίνδυνοι για κάθε έργο ξεχωριστά και δίνονται οι στρατηγικές και οι τρόποι αντιμετώπισής τους από τις τεχνικές εταιρείες και από τον υπεύθυνο έργων. Ταυτόχρονα, δίνεται η αξιολόγηση των κινδύνων, που επιφέρει η τέλεση παρόμοιων έργων με αυτά που κατασκεύασαν, από τη λίστα των σημαντικότερων εξ αυτών, η οποία συντάχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Παράλληλα, γίνεται η σύγκριση αυτών των αποτελεσμάτων με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα από την παρούσα διπλωματική εργασία και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
Keywords: Διαχείριση έργων
Διαχείριση κινδύνων
Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Risk management
Project management
Renewable energy
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MichanatzidisPaulosMsc2015.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons