Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/169
Συγγραφέας: Διγαλάκης, Ιάσων Γ.
Τίτλος: Παράλληλοι μιμητικοί αλγόριθμοι: παράλληλοι εξελικτικοί αλγόριθμοι και άλλες τεχνικές
Αλλοι τίτλοι: Parallel memetic algorithms: parallel evolutionary algorithms and other techniques
Ημερομηνία Έκδοσης: Σεπ-2005
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Επόπτης Καθηγητής: Μαργαρίτης, Κ.
Περίληψη: Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η μελέτη και η παραλληλοποίηση εξελικτικών και άλλων τεχνικών κατά την διερεύνηση μεγάλων χώρων αναζήτησης με πολύπλοκες συναρτήσεις ποιότητας και χρήση πολυάριθμων πληθυσμών εστιάζοντας στην μελέτη υβριδικών αλγορίθμων με πιο πολύπλοκη δομή από ένα εξελικτικό ή ένα απλό ευρετικό αλγόριθμο. Η συστηματική μελέτη των μιμητικών αλγορίθμων αποτελεί μια πρώτη συμβολή της διατριβής. Η παράλληλη υλοποίηση των Μιμητικών αλγορίθμων συνιστά τη βασικότερη συμβολή της εργασίας. Η παράλληλη υλοποίηση συνδυάζει με αποτελεσματικό τρόπο τις υφιστάμενες μεθοδολογίες σε ένα πρωτότυπο μοντέλο με χρήση της βιβλιοθήκης διεπαφής περάσματος μηνυμάτων MPI.
The objective of the present work is to make efficient parallelization of memetic and other evolutionary techniques easier in order to solve large instances of difficult optimization problems. Although the above measures have been applied to evolutionary algorithms or simulated annealing, little effort has been made to use these or other techniques for hybrid evolutionary algorithms (memetic algorithms). This thesis starts with a description of the state of the art in which the different approaches. The analysis considers especially the implementation of Memetic Algorithms on MPI cluster. During the experiments, different memetic algorithms are execute on a network of workstations.
Λέξεις Κλειδιά: Παράλληλοι μιμητικοί αλγόριθμοι
Εξελικτικοί αλγόριθμοι
Προσομοιούμενη ανόπτηση
Καθοδηγούμενη τοπική αναζήτηση
Αποτρεπτική αναζήτηση
Παράλληλες τεχνικές
Σύστημα διεπαφής περάσματος μηνυμάτων
Πειραματική συστοιχία
Parallel memetic algorithms
Evolutionary algorithms
Simulated annealing
Guided local search
Tabu search
Parallelization
Messages passing interface
Cluster
Πληροφορίες: Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ.367-383).
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
008/2005
Συσχετιζόμενα Αναγνωριστικά: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/235
Εμφανίζεται στις Συλλογές:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
digalakislicense.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)280,63 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα
Digalakis.pdf4,31 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.