Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15988
Συγγραφέας: Μανδάλου, Αθανασία
Τίτλος: Η εισαγωγή του Συστήματος Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών (ΚΕΝ-DRGs) στα ελληνικά νοσοκομεία: η διεθνής εφαρμογή και η ελληνική πραγματικότητα.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2013
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επόπτης Καθηγητής: Αλετράς, Βασίλειος
Περίληψη: Η εισαγωγή των ΚΕΝ ως σύστημα αποζημίωσης των νοσοκομείων αποσκοπεί στην ενίσχυση της νοσοκομειακής αποδοτικότητας, μέσω της ακριβέστερης τιμολόγησης της νοσηλείας των ασθενών. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των επιπτώσεων της εφαρμογής των ΚΕΝ στην Ελλάδα στη διάρκεια νοσηλείας και στην ποιότητα φροντίδας (αριθμός επανεισαγωγών και θνητότητα), λαμβάνοντας υπόψη δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών (φύλο και ηλικία).Η μεθοδολογία της έρευνας βασίζεται στην οικονομετρική εφαρμογή απλής γραμμικής παλινδρόμησης OLS σε δεδομένα που αφορούν δύο ομάδες ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» πριν και μετά την εισαγωγή των ΚΕΝ, εστιάζοντας σε οχτώ συχνά εμφανιζόμενες ιατρικές και χειρουργικές διαγνώσεις. Η εφαρμογή των ΚΕΝ έχει θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στη διάρκεια νοσηλείας σε πέντε από τις οχτώ υπό διερεύνηση ιατρικές και χειρουργικές διαγνώσεις. Μείωση των επανεισαγωγών καταγράφεται στις έξι και αύξηση της θνητότητας στις δύο από αυτές. Η αξιολόγηση που επιχειρήθηκε αναδεικνύει σαφείς επιδράσεις του συστήματος αποζημίωσης των νοσοκομείων μέσω ΚΕΝ στη διάρκεια νοσηλείας και την ποιότητα φροντίδας, σηματοδοτώντας ωστόσο την ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων δομικών του χαρακτηριστικών, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα διεθνή εμπειρία των DRGs.
Λέξεις Κλειδιά: DRGs
Διάρκεια νοσηλείας
Ποιότητα
Νοσοκομεία
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
MandalouAthanasiaMsc2013.pdf730,1 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons