Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14362
Συγγραφέας: Μπρόκου, Μαρία
Τίτλος: Πολιτικές και νομοθεσία για την προστασία της νεολαίας στην Ελλάδα και την Ε.Ε: η διάκριση λόγω ηλικίας και η πρόσβαση των νέων στην εργασία και την απασχόληση.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2010
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
Επόπτης Καθηγητής: Αναγνωστοπούλου, Δέσποινα
Περίληψη: Η παρούσα εργασία διεξήχθη στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας», του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Στόχος της εργασίας ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της νεολαίας και της πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση, υπό τη διάσταση της απαγόρευσης της διάκρισης λόγω ηλικίας της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Εκτός της παραπάνω οδηγίας, εξετάστηκαν οι πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αφορούν στις πολιτικές νεολαίας. Για τους σκοπούς της εργασίας, η έρευνα που διεξήχθη ήταν κατά βάση βιβλιογραφική και θεωρητική, με σκοπό να γίνει διερεύνηση των υπαρχουσών πολιτικών και νομοθεσιών που αφορούν στη νεολαία. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων, εκτός από βιβλιογραφικές πηγές και άρθρα, χρησιμοποιήθηκαν και στατιστικά στοιχεία, τα οποία σκοπό είχαν να αναδείξουν το φαινόμενο της ανεργίας των νέων και της διάκρισης λόγω ηλικίας, ειδικά προς τη νεολαία. Η διπλωματική αυτή εργασία, στόχο είχε να αναδείξει την έλλειψη αποτελεσματικών και συνεκτικών πολιτικών νεολαίας στην Ε.Ε. και την Ελλάδα, καθώς και την ανάγκη για λήψη εξειδικευμένων μέτρων για την εξάλειψη της διάκρισης λόγω ηλικίας, ειδικά για τη νεολαία.
Λέξεις Κλειδιά: Νεολαία
Διάκριση λόγω ηλικίας
Ηλικία
Πολιτικές νεολαίας
Εργασία νέων
2000/78/ΕΚ
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία -- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας Εκπαίδευσης και Πολιτισμού(M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
BrokouMariaMsc2010.pdf2,44 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons