Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14060
Συγγραφέας: Δάπη, Αναστασία
Τίτλος: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες
Ημερομηνία Έκδοσης: 2010
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επόπτης Καθηγητής: Καραγιώργος, Θεοφάνης
Περίληψη: Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, είναι απαραίτητα ακριβή συστήματα μέτρησης του κόστους προκειμένου να ακολουθηθεί μία υγιής τιμολογιακή πολιτική εκ μέρους των επιχειρήσεων. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει όχι μόνο να ανταποκριθούν στις νέες αυτές προκλήσεις, αλλά και να καταφέρουν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους ώστε να συνεχιστεί η βιωσιμότητα τους και μάλιστα με μακροχρόνιο ορίζοντα.Η σύγχρονη επιχείρηση επιβάλλεται να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσο. Σε αυτό το πλαίσιο η Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο της διοίκησης όχι μόνο για την ακριβέστερη απεικόνιση του παραγωγικού κόστους αλλά και για μια ολοκληρωμένη θεώρηση της ίδιας της επιχείρησης σε ρεαλιστική βάση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων και να προχωρήσει σε μια κριτική θεώρηση ενός συστήματος ABC. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες της κοστολόγησης καθώς επίσης παραθέτονται οι γενικές αρχές και οι προϋποθέσεις ενός αποδοτικού κοστολογικού συστήματος. Επιπλέον, παρουσιάζεται η εξέλιξη των κοστολογικών συστημάτων μέχρι την εμφάνιση του ABC και οι διαφορές του από την παραδοσιακή κοστολόγηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια γενική παρουσίαση του ABC, των ορισμών, των συστατικών στοιχείων του, της φιλοσοφίας και της χρησιμοποίησης του ως εργαλείο για την διαδικασία λήψης αποφάσεων ενώ στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσονται τα βασικά βήματα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος ABC. Στην τελευταία ενότητα, επιχειρείται μια κριτική θεώρηση του ABC, παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τα πρακτικά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του, τις προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας καθώς και τους παράγοντες επιτυχίας /αποτυχίας. Τέλος παρουσιάζεται η σύγχρονη τάση του ABC, το Time-driven ABC.
Λέξεις Κλειδιά: Abc
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DapiAnastasiaMsc2010.pdf617,6 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.