Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13790
Author: Μπαζιώτη, Αναστασία
Title: Η σπουδαιότητα της πληροφορίας στην επιλογή χώρας για εξαγωγική επέκταση
Date Issued: 2010
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Χατζηδημητρίου, Ιωάννης
Abstract: Σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον ασταθές, αβέβαιο, με ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις εκ μέρους των καταναλωτών και σύνορα μεταξύ των χωρών που τείνουν να καταργηθούν, οι επιχειρηματίες προσπαθούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και ακόμη περισσότερο να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα κάνει τη διαφορά και θα ωθήσει την επιχείρηση σε σίγουρη κερδοφορία. Η εξαγωγή είναι ένας τρόπος αύξησης του τζίρου και του αγοραστικού κοινού καθώς επίσης και ευκαιρία γνωριμίας ξένων ανταγωνιστών και καταναλωτών και συνεπώς πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Οι κίνδυνοι, ωστόσο, που κρύβονται πίσω από μια εξαγωγική επέκταση της επιχείρησης είναι όσες και οι ευκαιρίες. Για το λόγο αυτό η κάθε επιχείρηση οφείλει να αποκτά από πριν σωστή πληροφόρηση και κατόπιν να λαμβάνει την απόφαση πού, πότε και τι θα εξάγει. Σκοπός της μελέτης που ακολουθεί είναι ακριβώς να δείξει πόσο σημαντική είναι η πληροφορία για τις εξαγωγικές αγορές, να τονίσει τα πλεονεκτήματά της αλλά και να προειδοποιήσει για τα άσχημα αποτελέσματα που θα έχει στην πορεία της η επιχείρηση η οποία είτε δε θα χρησιμοποιήσει καθόλου πληροφορία, είτε θα προμηθευτεί κακή πληροφορία, είτε θα αποκτήσει τη σωστή πληροφορία αλλά θα την χρησιμοποιήσει ελάχιστα. Ξεκινώντας, λοιπόν, αναλύεται η σημαντικότητα της ποιότητας της πληροφορίας. Αναφέρονται οι ιδιότητες της πληροφορίας οι οποίες την καθιστούν ως «σωστή» και χρήσιμη και επομένως, σοβαρό εργαλείο στα χέρια του στελέχους των εξαγωγών. Ακολουθεί συγκεκριμένη έρευνα στην οποία ένας αριθμός εξαγωγέων αναλύει τι απαιτεί να περιλαμβάνει η πληροφόρηση που χρειάζεται και καταλήγουμε στα συμπεράσματα που μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν οδηγό για κάθε στέλεχος εξαγωγών ως προς το τι θα πρέπει να προσέχει να περιλαμβάνει η πληροφορία που διαθέτει για την εξωτερική αγορά προκειμένου να είναι χρήσιμη και ουσιαστική. Στη συνέχεια, βλέπουμε τους λόγους για τους οποίους τα στελέχη επιλέγουν κάποιο συγκεκριμένο τρόπο απόκτησης της πληροφορίας. Το θετικό είναι πως επιλέγουν εκείνον τον τρόπο με τον οποίο θα ωφεληθεί περισσότερο η επιχείρηση και όχι εκείνον με τον οποίο θα εξοικονομηθούν περισσότερα χρήματα. Αφού αποφασισθεί ο τρόπος απόκτησης της πληροφορίας ακολουθεί μία ανάλυση των διαθέσιμων πηγών πληροφοριών. Παρά το γεγονός πως οι πηγές είναι πολλές, η επιχείρηση η οποία θέλει να ενημερωθεί σωστά και με βάση τα σημερινά δεδομένα, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιεί κάποιες συγκεκριμένες πηγές με βάση ένα σύγχρονο μοντέλο επιλογής διεθνούς αγοράς. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της χρήσης της πληροφορίας. Είναι περιττό να ειπωθεί πως ακόμα και αν έχει η επιχείρηση την καλύτερη πληροφορία, εάν δεν την χρησιμοποιήσει σωστά ή δεν την χρησιμοποιήσει καθόλου αυτή χάνει τελείως την αξία της. Αναλύονται, συνεπώς, οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι χρήσης της πληροφορίας καθώς επίσης και ο αντίκτυπος που έχει η χρήση της στη δημιουργία γνώσης στην επιχείρηση και κατ’επέκταση στην απόδοσή της. Όσον αφορά στην απόδοση της εξαγωγής αναλύεται εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο όπου αναλύονται τα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση εκείνη η οποία αποκτά την πληροφορία και την χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επιλογή ξένης αγοράς, για την επέκτασή της σε αυτή και κατά συνέπεια για την αύξηση της απόδοσής της τόσο στην εξαγωγή όσο και γενικότερα. Τέλος, τονίζεται η σημασία της πληροφορίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε αυτές δεδομένου ότι αποτελούν τον κύριο όγκο των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Με ενδιαφέρον και έκπληξη μάλιστα, παρατηρείται το γεγονός πως οι ΜΜΕ επιλέγουν να αφιερώσουν ικανοποιητικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για τη συλλογή πληροφοριών, προτιμούν να αποκτούν τις πληροφορίες μέσα από τις δικές τους δυνάμεις και όχι από εξωτερικούς προμηθευτές, αυξάνοντας έτσι τη γνώση της επιχείρησης και τέλος επιλέγουν συνειδητά να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία αυτή και τη γνώση με τον πλέον κατάλληλο και αποδοτικό τρόπο. Ιδιαίτερα η συμπεριφορά αυτή των ΜΜΕ αποτελεί το καλύτερο τρόπο για να αποδειχθεί η σημασία της πληροφορίας δεδομένου ότι είναι επιχειρήσεις με περιορισμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Πιστεύουν, συνεπώς, και το έχουν εισπράξει και εμπράκτως πως η πληροφορία έχει τη δύναμη να βοηθήσει την επιχείρηση να εισέλθει επιτυχώς σε ξένες αγορές με όλα τα θετικά επακόλουθα που έχει η ενέργεια αυτή. Αξίζει, λοιπόν, να παρακολουθήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια την μελέτη που ακολουθεί ελπίζοντας να αποτελέσει οδηγό και για όσες επιχειρήσεις δεν ενστερνίζονται ακόμη την σημασία της πληροφορίας για την εξαγωγική επέκταση.
Keywords: Πληροφορία
Εξαγωγή
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BaziotiAnastasia_Msc2010.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.