Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13539
Συγγραφέας: Γιανκάκης, Γεώργιος
Τίτλος: Η χρηματοπιστωτική κρίση και η εποπτεία των χρηματογορών
Ημερομηνία Έκδοσης: 2009
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επόπτης Καθηγητής: Μουρμούρας, Ιωάννης
Περίληψη: Στόχος της παρούσας συγγραφικής προσπάθειας είναι η αποτύπωση της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής αναταραχής που ξεκίνησε από την αγορά στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας αρχικά την οικονομία της χώρας αυτής και που εξελίχθηκε σε μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση η οποία άγγιξε την παγκόσμια οικονομία, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική ή όχι εποπτεία από τις διεθνείς επιτροπές των παγκόσμιων χρηματαγορών. Στην προσπάθεια μας αυτή ξεκινάμε με το πρώτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζοντας το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα η κρίση και σκιαγραφώντας τα αίτια που οδήγησαν την οικονομία στο σημείο αυτό, παρουσιάζουμε ένα σύντομο χρονικό της με αναφορά στα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν από την αρχή της μέχρι τις μέρες μας. Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις συνέπειες και τα επακόλουθα της κρίσης στις διεθνείς χρηματαγορές και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την άσκηση εποπτείας των χρηματαγορών όπως υφίσταται σήμερα, αλλά και τις νέες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διεθνείς οργανισμοί και ιδιαίτερα η Επιτροπή της Βασιλείας. Το ενδιαφέρον έπειτα επικεντρώνεται στη Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων και την ανάλυση των τριών αλληλένδετων πυλώνων (pillars) που την αποτελούν. Στο τρίτο κεφάλαιο, προσπαθούμε να εμβαθύνουμε σε θέματα πειθαρχίας των διεθνών χρηματαγορών, θέμα το οποίο αποτελεί τη βάση του τρίτου πυλώνα της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ. Επιπλέον, αναλύουμε θέματα πειθαρχίας που έχουν να κάνουν με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και την εφαρμογή αυτών καθώς και της Βασιλείας ΙΙ, προσπαθώντας να δείξουμε πόσο σημαντικό ρόλο έχουν παίξει στην εξέλιξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αντλώντας συμπεράσματα από την καθημερινή εμπειρία και χρησιμοποιώντας πρόσφατη αρθρογραφία εν μέσω της χρηματοπιστωτικής αναταραχής, προσπαθούμε να προτείνουμε τρόπους για να αντιμετωπιστεί η σημερινή κρίση, αλλά και να αποφευχθεί κάποια άλλη παρόμοια στο μέλλον.
Λέξεις Κλειδιά: Χρηματοπιστωτική κρίση
Εποπτεία
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
GiankakisMsc2009.pdf1,14 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.