Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13525
Συγγραφέας: Αλμπάνης, Θεόδωρος
Τίτλος: Η επίδραση του EU-ETS στην ευρωπαϊκή βιομηχανία διύλισης και στην ένταξη νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία
Ημερομηνία Έκδοσης: 2009
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επόπτης Καθηγητής: Σαρτζετάκης, Ευτύχιος
Περίληψη: Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των επιδράσεων της αγοράς αδειών εκπομπών ρύπων στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας διύλισης και στην ένταξη νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, καθώς επίσης και ο εντοπισμός των προβλημάτων και των ευκαιριών από την εφαρμογή μεθόδων μείωσης εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικά στοιχεία της κλιματικής αλλαγής, αναλύονται οι πολιτικές που έχουν εφαρμοσθεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί για την περίοδο 1990-2006, ενώ αναφέρονται οι προβλέψεις για την δεύτερη περίοδο εφαρμογής του EU-ETS. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στοιχεία της βιομηχανίας διύλισης, εξετάζεται η προσφορά-ζήτηση, το εμπόριο και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων διύλισης, καθώς επίσης αναλύεται η επίδραση του EU-ETS στο κόστος διύλισης, στο περιθώριο κέρδους και τις μελλοντικές επενδύσεις των διυλιστηρίων. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίδραση του EU-ETS στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας διύλισης, ενώ ακόμα παρουσιάζεται η πρότυπη εφαρμογή ενός εσωτερικού συστήματος εμπορίας ρύπων, αντίστοιχου του EU-ETS, από την BP. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η επίδραση του EU-ETS στην ένταξη νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία των διυλιστηρίων. Μέσα από την ανάλυση μελετών περιπτώσεων παρουσιάζονται τα προβλήματα και οι ευκαιρίες από την εφαρμογή μεθόδων μείωσης εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια, ενώ ακόμα αναλύεται το κόστος εφαρμογής των απαιτούμενων δράσεων στα διυλιστήρια της Σουηδίας. Επίσης, αναλύεται διεξοδικά η μέθοδος μετάβασης προς διυλιστήρια χαμηλών εκπομπών CO2 και παρουσιάζονται οι δράσεις που έχουν πραγματοποιήσει τα ελληνικά διυλιστήρια. Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα στο αντικείμενο της εργασίας.
Λέξεις Κλειδιά: EU-ETS
Βιομηχανία διύλισης
Χρηματιστηριο ρύπων
Παραγωγική διαδικασία
Φαινόμενο θερμοκηπίου
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
AlmpanisMsc2009.pdf1,78 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.