Σημειώσεις και Παρουσιάσεις Μαθημάτων / Course Notes and Presentations Community home page

Η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διαθέτουν στους εντυποανάπηρους φοιτητές του Πανεπιστημίου, σε ειδικά επεξεργασμένη μορφή, το περιεχόμενο των μαθημάτων (σημειώσεις, παρουσιάσεις κτλ.) που αναρτούν οι διδάσκοντες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Browse