Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20325
Author: Καλκάνης, Χρήστος
Title: Tο project ως διδακτικό εργαλείο για την εκτέλεση και ερμηνεία στο κλαρινέτο
Date Issued: 2017
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσικές Τέχνες
Supervisor: Μουμουλίδης, Μιλτιάδης
Abstract: Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να σχεδιαστεί και προταθεί μια Ερευνητική Εργασία (εφεξής: Project ή Ερ. Ερ.), με θέμα «Διερευνώντας το Κοντσέρτο για Κλαρινέτο του W.A. Mozart σε λα μείζονα K.622 (εφεξής: Κοντσέρτο Mozart) - Ανάλυση και εκτέλεση» ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό και ελκυστικό το μάθημα της μουσικής στο κλαρινέτο. Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί ως καινοτομία στο ελληνικό σχολείο το Project που δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς να προσεγγίζουν την εκπαιδευτική-παιδαγωγική διαδικασία με πιο ενεργό, βιωματικό, διερευνητικό και συμμετοχικό τρόπο. Για την πραγματοποίηση της εργασίας απαιτήθηκε να διερευνηθεί η φιλοσοφία, οι αρχές και το μεθοδολογικό πλαίσιο του project και επιχειρήθηκε να σχεδιαστεί μία διδακτική ενότητα βασισμένη στα χαρακτηριστικά του project. Συγκεκριμένα σχεδιάζεται και προτείνεται μία διδακτική ενότητα που εκτυλίσσεται μέσα σε χρόνο ενός τετραμήνου, βασίζεται στη διερευνητική, ενεργή, βιωματική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία-μάθηση και έχει ως κεντρικό μεθοδολογικό εργαλείο την «μελέτη περίπτωσης» «case study» του έργου Κοντσέρτο Mozart. Μέσω της διδασκαλίας αυτής στοχεύουμε στην ουσιαστική αλληλεπίδραση και γνωριμία, τη συνεργασία, την έκφραση και την υποκίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, ώστε να καταστούν ικανοί σε ένα αρχικό - εισαγωγικό επίπεδο: (α)να αναλύουν ένα έργο στο κλαρινέτο στα βασικά ερμηνευτικά και εκτελεστικά στοιχεία του, (β) να ασκούνται συστηματικά στη διερεύνηση και μελέτη αυτών των στοιχείων, (γ) να διερευνούν το ιστορικό-κοινωνικό πολιτιστικό πλαίσιο γέννησης-δημιουργίας του έργου, (δ) να αναστοχάζονται, αυτοαξιολογούν-αποτιμούν και να βελτιώνουν το παίξιμό τους στο κλαρινέτο και (ε) να το αποδίδουν εκτελεστικά-ερμηνευτικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχοντας ως βασικά μέσα κλαρινέτα, αίθουσα Η/Υ, βιντεοκάμερα ή κινητό τηλέφωνο, κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, φύλλα εργασίας και χαρτί-μολύβι, επιδιώκεται η διδακτική αυτή ενότητα να εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών και το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εργασία αυτή καταγράφονται τα βήματα-στάδια διεξαγωγής του project, τα μεθοδολογικά εργαλεία, η κατανομή των δραστηριοτήτων 4 μέσα στο χρόνο και τα εκπαιδευτικά εργαλεία-μέσα, ευελπιστούμε ότι θα μπορούσε το προτεινόμενο project να λειτουργήσει ως οδηγός, για τους εκπαιδευτικούς μουσικούς που θα ασχοληθούν με ανάλογα project τουλάχιστον κατά την αρχική τους ενασχόληση με τη μουσική εκπαίδευση στο σχολείο.
In the recent years, in the Greek educational system, there has been introduced the concept of “Projects”. A novelty that gives the opportunity to students to actually experience the educational process in a much more active, participatory, exploratory and empirical way. The goal of this study is to propose a Project specially focused on the interpretation and performativity of the clarinet, entitled “Exploring the Concert for Clarinet of W.A. Mozart in A major K.622 - Analysis and performance”. I managed to end up with a model that could later be adapted in music courses in general by using philosophical, pedagogical, social and psychological tools. Through bibliography that is mainly focused on collaborative projects and papers I narrowed down the methodology that is used in this specific Project. My higher aim is to transform the music course of Clarinet into a more attractive and effective class. The duration of the Project I am presenting here is 4 months and it is a collaborative process for 12-14 students, which will split again to groups of 3. The educational tools they will use are: clarinets, the school’s computer room, a video recording device, audiovisual material, pen and paper. This process seeks to create meaningful interaction in between the students. The wish is to stimulate them in order to achieve a sufficient analysis of a clarinet piece in its basic interpretational elements; to work on their research skills and later study both the musical elements and the socio-political situation of the times the piece was originally composed; to deeply understand the historical frame of that era; to reflect, evaluate and self-evaluate their own performance so that finally they may improve in both interpreting and executing the piece through a higher level of understanding. The Concert for Clarinet of W.A. Mozart in A major K.622 is a piece that stands for its simplicity and clarity in its interpretation. It is a typical piece of the classical era and has a rich variety of rhythmical patterns. It is the last instrumental piece that 5 Mozart composed and it is considered one of the greatest clarinet pieces. For all these and more reasons, mentioned in the full study, I consider this Concert an ideal candidate in order to work on all three levels of skill development: cognitive, affective (emotional) and psycho-kinetic. This study that I am presenting here, could work as a functioning model for Projects. Projects that I wish could be introduced in music courses in schools.
Keywords: Μουσική διδακτική
Μουσικά σχολεία
Mozart K. 622, Κοντσέρτο για κλαρινέτο
Information: Διπλωματική εργασία-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
Rights: CC0 1.0 Παγκόσμια
Appears in Collections:ΠΜΣ Μουσικές Τέχνες (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KalkanisChristosMsc2017.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.