Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19887
Title: Διεθνής πολιτική και σχέσεις Ρωσίας - Ινδίας
Authors: Τσάτσος, Βασίλειος
Issue Date: 2016
Publisher: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Abstract: Σήμερα η ανθρωπότητα μεταπλάθεται προς ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα, δεδομένου ότι παρατηρείται μείωση της ισχύος των Η.Π.Α. και της απόστασης που την χωρίζει από τους άλλους ανταγωνιστικούς πόλους που επιθυμούν και αυτοί να αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια πολιτική. Νέες αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις ανταγωνίζονται τις ΗΠΑ και σε ορισμένους τομείς υπερτερούν. Πόλοι ισχύος όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία αναμένεται να αυξήσουν τη σχετική επιρροή τους και να αναδιαμορφώνουν μέχρι ενός βαθμού μαζί με τις Η.Π.Α. τα δρώμενα στη διεθνή πολιτική. Ως συνέπεια, το διεθνές σύστημα όπως είναι διαμορφωμένο μετά από τον Β’ΠΠ θα είναι σε μερικά χρόνια σχεδόν αγνώριστο λόγω της ανόδου νέων δυνάμεων, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, της ιστορικής μεταφοράς του πλούτου και της οικονομικής ισχύος από τη Δύση προς την Ανατολή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην περιοχή της Ασίας νέες δυνάμεις με βάση την οικονομική τους ανάπτυξη όπως η Ινδία επιχειρούν την επανατοποθέτησή τους στη διεθνή πολιτική και οικονομική τάξη. Επιπλέον, η Ρωσία επανέρχεται στο διεθνές προσκήνιο και διεκδικεί δυναμική παρουσία με βάση την ισχύ που της προσφέρει το πλούσια σε κοιτάσματα υπέδαφός της. Αμφότερες προσπαθούν να ενσωματωθούν στην παγκόσμια οικονομία και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, προστατεύοντας την εγχώρια παραγωγή. Συναφώς οι οικονομικοί στόχοι των δύο αυτών χωρών είναι παρόμοιοι. Οι κοινοί στόχοι της Ρωσίας και της Ινδίας πηγάζουν όχι μόνο από τους παρόμοια θέση στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και από το μέγεθος των εδαφών τους. Με ποσοτικούς δείκτες, οι ρόλοι των δύο χωρών στην παγκόσμια οικονομία είναι παρόμοιοι. Συν τοις άλλοις, έπειτα από πολλά χρόνια έχει δημιουργηθεί μία αποκεντρωτική γεωγραφία της ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται ο ρόλος των ΗΠΑ να ασκούν δια της ισχύος έλεγχο των ροών της ενέργειας και του διεθνούς συστήματος με συνεπακόλουθο να ενισχύεται η τάση για τη διαμόρφωση ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει να ασκεί πίεση σε μια σειρά από στρατηγικούς πόρους συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών, την τροφή και το νερό η ζήτηση των οποίων αναμένεται να ξεπεράσει εύκολα τις διαθέσιμες προμήθειες κατά την επόμενη δεκαετία. Ως εκ τούτου, ζητήματα αναζήτησης πόρων θα κερδίσουν εξέχουσα θέση στη διεθνή ατζέντα καθώς ο κόσμος θα είναι στη μέση μιας θεμελιώδης ενεργειακής μετάβασης μακριά από το πετρέλαιο προς το φυσικό αέριο και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο πολυπολικός κόσμος φαίνεται πως ήρθε για να μείνει και δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο, όπως επιμένουν να πιστεύουν κάποιοι αμετανόητοι πιστοί της Αμερικανικής ηγεμονίας. Κι αυτός είναι ένας νέος κόσμος που απαιτεί να εξετάσει και νέες στρατηγικές καθώς και τον ρόλο και τις σχέσεις αναδυόμενων περιφερειακών δυνάμεων όπως η Ρωσία και η Ινδία που διαθέτουν δυναμική και προσδοκούν να διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στην διεθνή πολιτική σκηνή. Η αυξανόμενη γεωπολιτική και οικονομική επιρροή αυτών των χωρών τους δίνει ένα υψηλό βαθμό ελευθερίας για να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους και όχι να υιοθετήσουν πλήρως Δυτικές νόρμες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα επιχειρηθεί μία προσπάθεια να αναλυθούν οι σχέσεις των δύο χωρών μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης η οποία θέτει σε δυναμική αλληλεπίδραση μια σειρά από παράγοντες όπως η γεωγραφία, η τεχνολογία, η οικονομία και η πολιτική.
Description: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.
URI: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19887
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TsatsosVasileiosMsc2016.pdf3.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.