Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19416
Author: Παγούνη, Βασιλική
Title: Η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός και οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα ως βασικά σημεία εξόδου της Ελλάδας από την οικονομική κρίση.
Date Issued: 2016
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Supervisor: Μακρής, Γεώργιος
Abstract: Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα (η δυσμενέστερη από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κι έπειτα) έχει μετατραπεί σε μια κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το θεσμικό οικοδόμημα του κράτους. Οι Έλληνες διακατέχονται από έντονο κλίμα αμφισβήτησης για το αν η οικονομία κατορθώσει ποτέ να ανακάμψει. Οι προβλέψεις για ουσιαστική ανάπτυξη είναι δυσοίωνες και ένα πέπλο ανησυχίας επικρατεί για το αν οι θυσίες που κάνουν θα είναι ποτέ αρκετές για να τερματιστεί η κρίση. Πόσο εφικτό φαντάζει όμως αυτό; Η πραγματικότητα δείχνει ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα χειροτερεύει. Το ποσοστό ανεργίας έχει ανέλθει στο 26 % του ενεργού εργατικού δυναμικού καθώς 50% αφορά στους νέους, οι συντάξεις και οι μισθοί μειώνονται συνεχώς, επιχειρήσεις κλείνουν κάθε μέρα, νέοι φόροι επιβάλλονται. Ακόμα και το μικρότερο βήμα προς την πρόοδο προϋποθέτει να τεθούν «επί τάπητος» σοβαρές προτάσεις για βιώσιμες μεταρρυθμίσεις που δύνανται να υλοποιηθούν. Αυτό που απαιτείται πρωτίστως είναι ριζικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της χώρας ανοικοδομώντας τα σαθρά θεμέλια της παραγωγικότητας. Επιβάλλονται τομές που θα προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων ιδεών. Ένα νέο σύνολο ρυθμιστικών κανόνων που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι εύκολος δρόμος για την ελληνική οικονομία δεν υπάρχει. Για οποιαδήποτε βιώσιμη λύση απαιτούνται πολλά περισσότερα από ένα επιπλέον «πακέτο» μέτρων συμμόρφωσης, δημοσιονομικής πειθαρχίας και λιτότητας. Απαιτείται εστίαση στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές, ακόμα και αν αυτές καθυστερήσουν να τελεσφορήσουν. Το κλειδί της επιτυχίας έγκειται στο κατά πόσο θα καταφέρει να μεταρρυθμιστεί το ελληνικό κράτος μέσα από ένα απλοποιημένο ενιαίο θεσμικό και νομικό πλαίσιο που θα προωθεί την ανάπτυξη κι ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και τον εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα . Ωστόσο δεν είναι αργά για να μετατραπεί η κρίση σε ευκαιρία. Θα μπορούσε μάλιστα να αποτελέσει την καλύτερη ευκαιρία ώστε να προβεί η Ελλάδα σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές και να επανέλθει η χώρα στο δρόμο της ευημερίας και της ανάπτυξης.
Greece's economic crisis (the worst since the Second World War) has been transformed into a crisis of confidence between its people and the state. Greeks are starting to question whether their economy can ever be revived. They are losing faith and growing increasingly pessimistic about whether the sacrifices they are making will be enough to end the crisis. How possible is this? The real economic situation in Greece is worsening. The unemployment rate has hit a record high, currently 26% and close to 50% for young people. Pensions and salaries are being cut. Businesses are shutting down every day. New taxes are being levied. Even the smallest amount of progress, however, will require proposal and pursuit of viable reforms that can and will be implemented. What is required is radical structural reforms that will help us to rebuild the country's wobbly foundations of productivity. We need reforms that will promote entrepreneurship and generate new ideas. A new set of rules that will allow for entrepreneurship’s development through the simplification of process. Let's not forget, however, that there are no quick fixes for the Greek economy. Any viable solution will require a lot more than just another round of bailout and austerity measures. need to focus on the structural and institutional reforms. Though these reforms will take time to bear fruit, they will eventually yield the best results. Success depends on how well we can reform the Greek state. What we need to do is simplify judicial services and enforcement of rules and laws. We also need to invest in entrepreneurship’s potential, strengthen it and also rationalise the public sector. It's not too late for the crisis to serve as an opportunity. It might, however, be Greece's best chance to make all the necessary changes and put the country back on the path of prosperity.
Keywords: Οικονομική κρίση στην Ελλάδα
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.
Appears in Collections:Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PagouniVasilikiMsc2016.pdf816.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.