Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16045
Author: Αμανατίδης, Θεόδωρος
Title: Ανάλυση της εξέλιξης λογισμικού διαδικτυακών εφαρμογών php.
Date Issued: 2014
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Supervisor: Χατζηγεωργίου, Αλέξανδρος
Abstract: Στην παρούσα εργασία μελετάται ο τρόπος εξέλιξης λογισμικού php web εφαρμογών. Με την βοήθεια ενός php parser που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας γίνεται καταγραφή των, από γενιά σε γενιά, μεταβολών σε κώδικα 24 php έργων ανοικτού κώδικα. Συγκεκριμένα, καταγράφονται προσθήκες, διαγραφές, μετακινήσεις και τροποποιήσεις σε επίπεδο αρχείων, κλάσεων, συναρτήσεων εντός κλάσεων και συναρτήσεων εκτός κλάσεων. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι σε επίπεδο αρχείων γίνονται κατά κόρον τροποποιήσεις (23,83% των αρχείων τροποποιούνται κατά μέσο όρο από την μία γενιά στην επόμενη), ενώ λιγότερες είναι οι προσθήκες (7,22%). Όσο κατεβαίνουμε επίπεδο, η διάρθρωση των μεταβολών αλλάζει. Σε επίπεδο κλάσεων, το 17,44% των κλάσεων τροποποιείται και το 12,98% προστίθεται, ενώ σε επίπεδο συναρτήσεων εντός κλάσεων οι προσθήκες φτάνουν το 18,04% έναντι 5,13% των τροποποιήσεων. Βάσει της τελευταίας τους έκδοσης, τα 24 έργα έχουν την εξής διάρθρωση αρχείων και συναρτήσεων. Αρχεία: 48% php, 4% js, 9% html, 39% λοιπά αρχεία. Συναρτήσεις: 89% συναρτήσεις εντός κλάσεων, 11% συναρτήσεις εκτός κλάσεων. Επιπλέον, υπολογίστηκαν μετρικές λογισμικού, με στόχο να διερευνηθεί κατά πόσο ισχύουν πέντε από τους οκτώ νόμους του Lehman περί εξέλιξης λογισμικού. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο πέμπτος, ο έκτος και ο έβδομος. Η εμπειρική μελέτη έδειξε ότι, στην ανάπτυξη php έργων ανοικτού κώδικα, ισχύει ο πέμπτος και ο έκτος νόμος. Ο πρώτος νόμος φαίνεται να ισχύει στην αρχή της ζωής του έργου, όμως η εφαρμογή του φθίνει διαχρονικά. Τα ευρήματα για τον δεύτερο νόμο είναι αντιφατικά και χρήζει περισσότερης διερεύνησης. Περισσότερης διερεύνησης χρήζει και η ισχύς του έβδομου νόμου. Ο τελευταίος φαίνεται να μην ισχύει σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης. Κρίνεται απαραίτητη, ωστόσο, η ανάλυση περισσότερων δεικτών ποιότητας λογισμικού για πιο ασφαλή συμπεράσματα.
Keywords: Εξέλιξη λογισμικού php
Νόμοι του Lehman
Μεταβολές σε κώδικα
Διαδικτυακές εφαρμογές ανοικτού κώδικα
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AmanatidisTheodorosMsc2014.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.