Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15266
Author: Λιούτα, Αιμιλία
Title: Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα - Διαδικασία συνδιαλλαγής - Διαδικασία εξυγίανσης.
Date Issued: 2012
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Supervisor: Παπαναστασίου, Ιωάννης
Abstract: Η οικονομική κρίση που ταλανίζει την Ελλάδα, ξεκίνησε, ως παγκόσμιο φαινόμενο, τον Ιούνιο του 2007 στις ΗΠΑ με τη κρίση των τραπεζικών δανείων και ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2008 άρχισε να γίνεται, με βαθμιαία όλο και εντονότερο χαρακτήρα, αισθητή και στη χώρα μας. Και ενώ, τόσο οι ΗΠΑ, όσο και οι αναπτυγμένες δυτικές οικονομίες, κατάφεραν να ξεπεράσουν ή έστω να περιορίσουν σημαντικά τις συνέπειες της κρίσης, αντίθετα στη χώρα μας, η κρίση παγιώθηκε, πλήττοντας ανεξαιρέτως κάθε τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας, αλλά βεβαίως και την ίδια την ελληνική κοινωνία. Οι λόγοι για τους οποίους η χώρα μας δεν κατόρθωσε να υπερβεί την κρίση, ανάγονται σε εγγενείς διαχρονικές δυσλειτουργίες της ελληνικής οικονομίας και διοίκησης, των οποίων η εξέταση και ανάλυση υπερβαίνει το σκοπό και τις ανάγκες αυτής της εργασίας. Αυτό που πρέπει εν προκειμένω να σημειωθεί είναι ότι η χώρα μας, εγκλωβισμένη στην ανάγκη του διεθνούς δανεισμού και με εξαιρετικά περιορισμένες ( προς το παρόν τουλάχιστον ) δυνατότητες αντίδρασης και ανάκαμψης, πλήττεται, οικονομικά και κοινωνικά, όσο καμία άλλη χώρα. Όπως είναι εύλογο και αναμενόμενο, η οικονομική κρίση έχει αποδιοργανώσει και μειώσει σε εξαιρετικό βαθμό την επιχειρηματική δραστηριότητα. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που δίνονται για τον αριθμό των επιχειρήσεων που πτωχεύσαν στην Ελλάδα ( πηγή insolvencies in Europe, 2010/2011), σύμφωνα με τα οποία, στα έτη 2007 έως 2010, σημειώθηκαν στη χώρα μας 1.593 πτωχεύσεις. Η Πολιτεία προσπαθώντας να δημιουργήσει εκείνο το θεσμικό και πραγματικό πλαίσιο, που θα επέτρεπε τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητος και την αποτροπή των πτωχεύσεων, θέσπισε, με το νόμο 3588/2007, ειδικές διατάξεις στον Πτωχευτικό Κώδικα προς τη κατεύθυνση αυτήν. Πρόκειται για το γνωστό άρθρο 99 ( για την ακρίβεια πρόκειται για τα άρθρα 99 – 106 ) της διαδικασίας συνδιαλλαγής, που αποσκοπεί στο να αποτρέψει την ολοκληρωτική κατάρρευση των χρεωμένων επιχειρήσεων, με την πτώχευση αυτών, και να δημιουργήσει, μέσα σε ένα κλίμα διακανονισμού, τη δυνατότητα συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητος, δηλαδή να δώσει στις ευρισκόμενες στα όρια της πτώχευσης επιχειρήσεις « μία δεύτερη ευκαιρία». Σημειωτέον, ότι με το νόμο 4013/2011, τα άρθρα 99 επ. υπέστησαν μετατροπές και η διαδικασία συνδιαλλαγής μετονομάστηκε πλέον σε διαδικασία εξυγίανσης, πλην όμως, η βασική φιλοσοφία του νομοθέτη παραμένει η ίδια, δηλαδή η διάσωση της χρεωμένης επιχείρησης προς όφελος όχι μόνον της ίδιας, αλλά και της εθνικής οικονομίας. Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε εννέα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η νομική – πραγματική έννοια της επιχείρησης και η κοινωνική και οικονομική της σημασία, ενώ επίσης αναλύονται, μέσα από στατιστικά στοιχεία, τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του νέου Πτωχευτικού Κώδικα ( μετά την εισαγωγή των διατάξεων του νόμου 3588/2007), στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το περιεχόμενο των προγενέστερων του 3588/2007 εξυγιαντικών νομοθετημάτων, δηλαδή των νόμων 1386/83 και 1892/90, στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας συνδιαλλαγής, στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής, στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται τα στάδια της ως άνω διαδικασίας, στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζεται η συμφωνία συνδιαλλαγής, που αποτελεί άλλωστε τη βάση της σχετικής διαδικασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη νομική φύση της συμφωνίας και τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της δικαστικής επικύρωσης της, στο όγδοο κεφάλαιο αναλύονται οι μεταβολές που επήλθαν στα άρθρα 99 –106, με την εισαγωγή του θεσμού της διαδικασίας εξυγίανσης, ενώ στο ένατο κεφάλαιο, εξετάζονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ειδικά για της επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και αναλύονται τα αποτελέσματα έρευνας που αφορά τον βαθμό αποδοχής της διαδικασίας συνδιαλλαγής από τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης. Η εργασία ολοκληρώνεται με την αναφορά της βιβλιογραφίας και των δημοσιεύσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνησή της. Τέλος, δεδομένου του δικαστικού - νομικού χαρακτήρα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια τεκμηρίωσης των απόψεων και θέσεων που περιλαμβάνονται στην εργασία, με παραπομπή σε σχετικές δικαστικές αποφάσεις.
Keywords: Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Appears in Collections:ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LioutaAimiliaMsc2012.pdf813.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.