Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14415
Author: Καραταϊρης, Χρήστος
Title: Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων με χρήση αριθμοδεικτών (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση)
Date Issued: 2011
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Supervisor: Σταυρόπουλος, Αντώνιος
Abstract: Καθώς έχουμε περάσει από τη βιομηχανική εποχή στην εποχή της πληροφορίας, η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και σε επίπεδο κρατών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης και εξέλιξης. Οι επιχειρήσεις λειτουργώντας πλέον σ’ ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που αλλάζει και διαφοροποιείται με ταχύτατους ρυθμούς, αντιλήφθηκαν ότι προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες πρέπει να μπορούν να αντλούν πλήθος πληροφοριών, να ομαδοποιούν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Αναπτύχθηκαν λοιπόν νέες τεχνικές και επιστήμες προκειμένου να καλύψουν και να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή των επιχειρήσεων. Η χρηματοοικονομική επιστήμη και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης είναι οι νέες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιστήμες που έρχονται να συνδράμουν και να υποβοηθήσουν στο έργο της διοίκησης των επιχειρήσεων. Λέγοντας ανάλυση οικονομικών καταστάσεων εννοούμε την αξιολόγηση και αξιοποίηση των δεδομένων των λογιστικών καταστάσεων του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, και του Πίνακα Διάθεσης Κερδών. Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών οι οποίες μπορούν με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους στη λήψη σημαντικών αποφάσεων ειδικότερα όταν πρόκειται για εξωτερική ανάλυση όπως συμβαίνει και στην περίπτωσή μας. Αποφάσεις οι οποίες αφορούν την περιουσιακή και κεφαλαιακή διάρθρωση, την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων, τον ιστορικό έλεγχο του καθαρού αποτελέσματος ( κέρδος ή ζημιά ), την εκτίμηση της χρηματοπιστωτικής κατάστασης και αποδοτικότητας της επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων για τον σωστό μελλοντικό προγραμματισμό της επιχείρησης. Στόχος της πτυχιακής αυτής αρχικά, είναι η θεωρητική προσέγγιση ώστε να βοηθήσουμε κάθε ενδιαφερόμενο να κατανοήσει την έννοια των οικονομικών καταστάσεων, την χρησιμότητα αυτών, τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ανάλυση, στην ανάλυση της έννοιας των αριθμοδεικτών και τη χρησιμότητα του καθενός ξεχωριστά. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με το πρακτικό κομμάτι όπου θα αναλυθούν οι οικονομικές καταστάσεις με την βοήθεια των αριθμοδεικτών, θα συγκριθούν οι επιχειρήσεις ( διαχρονικά και επιχειρησιακά ) μεταξύ τους ώστε να καταγραφούν οι αδυναμίες και να δούμε ποια επιχείρηση βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση το χρονικό διάστημα 2005-2009. H διάρθρωση της παρούσας εργασίας έχει ως εξής : Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια αρχική προσέγγιση των Οικονομικών καταστάσεων, για τον σκοπό που εξυπηρετούν αυτές οι καταστάσεις, για τα στοιχεία που συνθέτουν τις Οικονομικές καταστάσεις κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, για τον ρόλο του ελεγκτή και ποιος έχει την ευθύνη των οικονομικών καταστάσεων και τέλος γίνεται αναφορά στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται επίσης μια γενική αναφορά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στην Χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησης, στο Χρηματοοικονομικό περιβάλλον και γενικά για τον Χρηματοοικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης. Το 3ο κεφάλαιο ξεκινάει με αναφορά στο πλαίσιο της ανάλυσης της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, στις προπαρασκευαστικές ενέργειες της ανάλυσης, στην τυποποίηση των λογιστικών καταστάσεων, στην ενοποίηση αυτών , στο πλαίσιο αξιολόγησης των επιχειρήσεων , στο περίγραμμα της ανάλυσης και στο κλαδικό περιβάλλον. Τέλος το κεφάλαιο αυτό κλείνει με αναφορά στις τεχνικές προβλέψεων και την έτοιμη πληροφόρηση. Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μια πιο αναλυτική αναφορά γενικά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενώ στο 5ο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερή αναφορά στον σκοπό της ανάλυσης για την κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα όπως είναι η Διοίκηση της οικονομικής μονάδας, οι μέτοχοι – επενδυτές , οι ελεγκτές , επίσης γίνεται αναφορά στον σκοπό των αναλυτών σε περιπτώσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων, στον σκοπό των άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων. Το κεφάλαιο κλείνει με μια αναφορά στα είδη και τις μεθόδους ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων. Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται αποκλειστική αναφορά στις καταστάσεις ταμειακής ροής. Ξεκινά με τον σκοπό και τη χρησιμότητα των καταστάσεων ταμειακής ροής, για τις κατηγορίες στοιχείων των καταστάσεων αυτών, στην συνέχεια ακολουθεί αναφοράς στην μορφή και το περιεχόμενο των καταστάσεων αυτών ενώ το κεφάλαιο κλείνει με τις αδυναμίες των καταστάσεων ταμειακής ροής. Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο νεκρό σημείο της επιχείρησης και στην χρησιμότητά του. Ξεκινά με τις συνιστώσες του νεκρού σημείου και στην συνέχεια γίνεται αναφορά στον τρόπο υπολογισμού του. Το κεφάλαιο κλείνει με αναφοράς στο νεκρό σημείο ως δείκτη παραγωγικότητας . Στο 8ο κεφάλαιο ξεκινά η αναφορά στους αριθμοδείκτες. Αρχικά με την έννοια και την σημασία που έχει η ανάλυση τους για την οικονομική μονάδα. Στην συνέχεια ακολουθεί αναφοράς στους στόχους και την σπουδαιότητα των αριθμοδεικτών, αλλά και στον τρόπο σχηματισμού τους. Ακολουθεί η αναφορά στα πρότυπα ανάλυσης και στις κατηγορίες γενικά των αριθμοδεικτών. Το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου αυτού αναφέρεται στο κεφάλαιο κίνησης, στην έννοια και την σπουδαιότητα του, στο μέγεθος και την επάρκεια του για την επιχείρηση και τέλος στους προσδιοριστικούς παράγοντες του κεφαλαίου κίνησης. Στο 9ο κεφάλαιο γίνεται η αναλυτική αναφορά στις κατηγορίες των αριθμοδεικτών και στον καθένα ξεχωριστά. Ξεκινά το κεφάλαιο με τους αριθμοδείκτες Ρευστότητας, ακολουθεί η ανάλυση των αριθμοδεικτών Δραστηριότητας, Αποδοτικότητας, στην συνέχεια η ανάλυση των αριθμοδεικτών Διάρθρωσης κεφαλαίων και Βιωσιμότητας και τέλος η ανάλυση των αριθμοδεικτών λειτουργικών εξόδων καθώς επίσης και η ανάλυση των επενδυτικών αριθμοδεικτών. Τέλος στο 10ο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή των αριθμοδεικτών που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο πάνω στις τέσσερις υπό εξέταση εταιρείες οι οποίες είναι : Η Ελινόιλ Α.Ε , η Μοτορόιλ Α.Ε , η Ρεβόιλ Α.Ε και η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε . Το κεφάλαιο ξεκινά με κάποια ιστορικά στοιχεία για την κάθε επιχείρηση του κλάδου του Πετρελαίου και στην συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική εφαρμογή όλων των υπό εξέταση αριθμοδεικτών τόσο διαχρονικά όσο και Διεπιχειρησιακά στις 4 εταιρείες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Όλοι οι αναλυτικοί πίνακες με τα στοιχεία ισολογισμού, οι πίνακες αριθμοδεικτών καθώς και τα διαγράμματα παρατίθενται στο παράρτημα αυτής της εργασίας.
Keywords: Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KaratairisChristosMsc2011.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.