Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14396
Συγγραφέας: Πιτσέλης, Ευθύμιος
Τίτλος: Δαπάνες υγείας και Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν.Μια εμπειρική έρευνα,για τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης,με τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2010
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Επόπτης Καθηγητής: Πετράκης, Ανδρέας Λ.
Περίληψη: Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, που στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες αυξάνονταν αισθητά ,για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, έχουν επηρεαστεί από την πρόσφατη οικονομική κρίση.Αποτέλεσμα αυτής,η σημαντική μειώση κρατικών δαπανών που στοχεύει στην ομαλοποίηση του δημοσιονομικού ζητήματος. Κρίθηκε επομένως αναγκαία η διερεύνηση του φαινομένου αυτού και η καταγραφή των επιπτώσεων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης που δημοσίευσαν τα απαραίτητα στοιχεία.Πρώτο βήμα είναι η περιγραφή και η μελέτη όλων των επιμέρους δεικτών ,οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να έχουμε μία σαφή εικόνα .Αντικείμενο της εργασίας αυτής επομένως ,είναι η διαχρονική εξάρτηση που προκύπτει μεταξύ των δαπανών υγείας (HCE) και του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος .Δείκτες οι οποίοι αποτελούν κύρια δομικά στοιχεία. Χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχειά για την χρονική περίοδο 1960 –2009 εξετάσαμε το υπόδειγμα το οποίο ακολουθούσε της παρακάτω εξίσωση HCE= f (GDP) Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν είναι εφικτή μία ασφαλής πρόβλεψη.Για το λόγο αυτό προχωρούμε σε περαιτέρω μελέτη των χρονικών σειρών, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση στασιμότητας (με τη βοήθεια των ελέγχων ADF/DF), έλεγχο βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας συσχέτισης των μεταβλητών (ECM και έλεγχος Johansen),έλεγχο αιτιότητας κατά Granger και εν τέλει τον έλεγχο Συνολοκλήρωσης.
Λέξεις Κλειδιά: Δαπάνες υγείας
Α.Ε.Π.
Ε.Ε.
Αιτιότητα
Συνολοκλήρωση
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
PitselisEfthymiosMsc2010.pdf4,98 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons