Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14300
Author: Πέτσα, Αθανασία
Title: Διερεύνηση του επιπέδου φωνολογικής ανάπτυξης και των προβλημάτων άρθρωσης παιδιών με αυτισμό
Date Issued: 2011
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Supervisor: Οκαλίδου, Αρετή
Γουδήρας, Δημήτριος
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει το εύρος του φωνολογικού ρεπερτορίου ατόμων με αυτισμό, το είδος και τη συχνότητα εμφάνισης λαθών άρθρωσης, καθώς και το αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο φωνολογικό προφίλ του αυθόρμητου λόγου σε σύγκριση με αυτό της σταθμισμένης δοκιμασίας άρθρωσης. Η έρευνα διενεργήθηκε σε 15 παιδιά και έφηβους διαγνωσμένους με διαταραχή του αυτισμού, ηλικίας 9 – 18:5 ετών. Η ερευνητική διαδικασία περιελάμβανε ηχογραφημένο δείγμα από α) τη χορήγηση της Δοκιμασίας Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών και β) από ελεύθερη συζήτηση, όπου ήταν εφικτό και την μεταγραφή των δειγμάτων λόγου στο Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο. Αναλύθηκαν τα είδη των λαθών και η συχνότητα εμφάνισής τους. Από τη σύγκριση των δειγμάτων ελεύθερου λόγου και της δομημένης εξέτασης αναδύθηκαν διαφορές ως προς το είδος και τη συχνότητα εμφάνισης των φωνολογικών λαθών. Επτά από τους συμμετέχοντες είχαν πολύ χαμηλές λεκτικές δεξιότητες, δεν ήταν σε θέση να συμμετάσχουν σε συζήτηση και εξετάστηκαν μόνο με τη Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης του ΠΣΛ. Yπήρξε πολύ μεγάλη διαφορά στις επιδόσεις των παιδιών που συμμετείχαν σε συζήτηση (πρώτη υποομάδα) σε σύγκριση με εκείνα που δεν έδειξαν να έχουν αυθόρμητο λόγο (δεύτερη υποομάδα), τόσο ως προς τη συχνότητα εμφάνισης, όσο και ως προς το είδος των λαθών που πραγματοποίησαν. Τα υψηλότερα ποσοστά λαθών για την πρώτη υποομάδα ανήκαν στην κατηγορία των όψιμων αναπτυξιακά φθόγγων, ενώ στη δεύτερη υποομάδα παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά λαθών σε όλες τις κατηγορίες φθόγγων και έλλειψη αναπτυξιακής σειράς στην κατάκτηση πρώιμων και όψιμων φθόγγων (χρονολογική ασυμβατότητα). Τα συμπεράσματα υποδηλώνουν την ύπαρξη δύο διακριτών μορφών μη τυπικής φωνολογίας στα παιδιά με αυτισμό καθώς αυτά που είχαν ανεπτυγμένες λεκτικές δεξιότητες παρουσίασαν φωνολογική καθυστέρηση ενώ τα παιδιά με χαμηλές λεκτικές δεξιότητες εμφάνισαν φωνολογική διαταραχή.
Keywords: Αυτισμός
Φωνολογικές δυσκολίες
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Appears in Collections:ΠΜΣ Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
αυτισμός και φωνολογία.pdf865.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons