Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13691
Συγγραφέας: Παπαρσενίου, Ιωάννης
Τίτλος: Έλεγχος συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο Johansen για πέντε κλάδους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Ημερομηνία Έκδοσης: 2009
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Επόπτης Καθηγητής: Παπαναστασίου, Ιωάννης
Περίληψη: Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται έλεγχος συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο Johansen για πέντε από τους κλάδους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών οι οποίοι αφορούν τον τραπεζικό κλάδο, τον ασφαλιστικό κλάδο, τον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου, τον κατασκευαστικό κάδο και τον κλάδο τηλεπικοινωνιών. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν ημερήσιες τιμές των παραπάνω κλάδων για το διάστημα της τριετίας 2006-2008. Η έννοια της συνολοκλήρωσης αναφέρεται στο αν δύο ή περισσότερες μεταβλητές κινούνται μαζί μακροπρόθεσμα ή αλλιώς αν υπάρχει κάποια σχέση που συνδέει δύο ή περισσότερες μεταβλητές σε μακροπρόθεσμη βάση. Επίσης περιγράφονται περιεκτικά οι έννοιες της χρονολογικής σειράς, της στασιμότητας καθώς επίσης οι δίαφοροι μέθοδοι ελέγχου στασιμότητας όπως οπτικοί έλεγχοι, έλεγχοι αυτοσυσχέτισης και έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας. Ακόμα περιγράφονται οι διάφοροι έλεγχοι συνολοκλήρωσης και φυσικά ο έλεγος συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο του Johansen που είναι και το αντικείμενο με το οποίο πραγματεύεται η παρούσα μελέτη.
Λέξεις Κλειδιά: Συνολοκλήρωση
Johansen
Χρονολογικές
Στασιμότητα
Time series
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
PaparseniouMsc2009.pdf948,38 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.