Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/7795
Author: Νταντάκας, Δημήτριος
Title: Ανάλυση επιπτώσεων ευημερίας σε κάθετα σχετιζόμενες αγορές: η περίπτωση του κλάδου της νηματουργίας σε μεταβαλλόμενες συνθήκες διεθνούς εμπορίου
Alternative Titles: Walfare effects in vertically related markets: a multi-market analysis of the effects of trade liberalization in textiles and clothing (T&C) on the walfare of Greek producers of cotton-yarn
Date Issued: 2008
Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Supervisor: Κατρανίδης, Στέλιος
Abstract: Η παρούσα διατριβή επιχειρεί την αποτίμηση των μεταβολών ευημερίας σε σχετιζόμενες αγορές, σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, όταν οι τιμές προϊόντων και εισροών αλλάζουν ταυτόχρονα και παράλληλα η τεχνολογία μεταβάλλεται. Πιο συγκεκριμένα, μελετούμε τις επιπτώσεις από την: α) αλλαγή στην τιμή μίας εισροής, σε μία ενδιάμεση αγορά, με ταυτόχρονη αλλαγή στην τιμή του τελικού προϊόντος και β) αλλαγή στην προσφορά και ζήτηση ενός ενδιάμεσου ή και του τελικού προϊόντος, λόγω εξελίξεων στην τεχνολογία παραγωγής. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται με τη χρήση επικαμπύλιων ολοκληρωμάτων, τα οποία επιτρέπουν τον υπολογισμό μεταβολών ευημερίας σε σχετιζόμενες αγορές, όπου οι τιμές των προϊόντων ή και η τεχνολογία αλλάζουν ταυτόχρονα. Η εφαρμογή του εμπειρικού τμήματος της διατριβής αυτής γίνεται στον κάθετο κλάδο του βαμβακιού το οποίο προστατεύονταν μέχρι πολύ πρόσφατα (2005), στα πλαίσια του συνολικού καθεστώτος προστασίας της κλωστοϋφαντουργίας από την Πολυινική Συμφωνία (1974-1994). Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την απελευθέρωση του εμπορίου στα είδη κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, το καθεστώς αυτό των γενικευμένων ποσοστώσεων αποφασίσθηκε στο Γύρο της Ουρουγουάης να καταργηθεί πλήρως έως το 2005. Τα θεωρητικά συμπεράσματα προέρχονται από τη σύγκριση υποδειγμάτων μίας και δύο αγορών, από τη σύγκριση υποδειγμάτων με και χωρίς τεχνολογία στην εξειδίκευση, από τις στατιστικές ιδιότητες του κάθε υποδείγματος και τέλος από την ανάλυση και την ανάλυση ευαισθησίας. Η ανάλυση boopstrap έδειξε ότι οι τα αποτελέσματα ευημερίας στα υποδείγματα δύο αγορών παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερο τυπικό σφάλμα. Η ανάπτυξη υποδειγμάτων πολλαπλών αγορών, όταν εξετάζονται μεταβολές στην ευημερία από ταυτόχρονες μεταβολές σε δύο ή περισσότερες τιμές, βελτιώνει την αξιοπιστία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων ευημερίας από υποδείγματα με τεχνολογία και χωρίς τεχνολογία διαπιστώνεται ότι όταν οι επιπτώσεις από την τεχνολογία στην παραγωγή είναι σημαντικές, πρωταρχικό ρόλο στην έγκυρη αποτίμηση των μεταβολών ευημερίας έχει η κατασκευή ενός υποδείγματος, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις της τεχνολογίας. Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της ανάπτυξης ενός έγκυρου θεωρητικού πλαισίου για την εύρεση των επιφανειών που εκφράζουν τις μεταβολές στην ευημερία σε σχετιζόμενες αγορές προϊόντων. Στην περίπτωση υποδειγμάτων πολλαπλών αγορών με τεχνολογία, μία διαγραμματική προσέγγιση των μεταβολών στην ευημερία αποδίδει λανθασμένες επιφάνειες. Τέλος, τα συμπεράσματα για τον κλάδο των βαμβακερών νημάτων υποδεικνύουν ότι σημαντική προσπάθεια πρέπει να γίνει για τη βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ώστε να ανακάμψει ο κλάδος της νηματουργίας στην Ελλάδα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
The Round of Uruguay (1987-1995) signaled the end of the Multi Fiber Agreement (MFA) for textiles and clothing. The quota regime, in place since 1974, was decided, according to the Agreement on Textiles and Clothing (ATC; 1995), to be gradually eliminated by the year 2005. As a result, prices of cotton yarn in the world markets decreased affecting producers in all cotton yarn exporting countries, including Greece. At the same time, the labor cost in the western industrialized countries remained high, or even increased, exerting further pressure on yarn producers. This dissertation examines these changes for the cotton yarn industry in Greece. We use a multi-market partial equilibrium model which allows us to take into account simultaneous input and output price changes, relevant for the industry under study. Using line integral theory, Seemingly Unrelated Regressions (SUR) with restrictions (IZEF) and non-parametric bootstrap we estimate the welfare effects to producers and consumers. Findings show that the gradual elimination of quotas had a substantial negative effect on the welfare of cotton yarn producers while consumers' welfare has been affected in a positive manner.
Keywords: Ανάλυση επιπτώσεων ευημερίας
Σχετιζόμενες αγορές
Προσέγγιση πολλαπλών αγορών
Προσέγγιση μίας αγοράς
Κλωστοϋφαντουργία βαμβακερά νήματα
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή(Διδακτορική)- - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονική, 2008
018/2008
Appears in Collections:Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ntantakas.pdf3.87 MBAdobe PDFView/Open
ntantakaslicense.pdfΔήλωση αποδέσμευσης(Ελεγχομένη πρόσβαση)204.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.