Ιδρυματικό Αποθετήριο/Institutional Repository Αρχική Σελίδα Κοινότητας


Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου της, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές όλων των βαθμίδων του Ιδρύματος, να καταθέσουν σε ψηφιακή μορφή τις διπλωματικές (διδακτορικά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών) και πτυχιακές (προπτυχιακά προγράμματα σπουδών) εργασίες τους, με σκοπό τη διάδοση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας υλοποιώντας έτσι, τις αρχές της «Διακήρυξης του Βερολίνου για την ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση των θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών» που έχει συνυπογράψει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Συνεδρίαση Συγκλήτου Αρ. 10/30.5.2006).

Οι υποκοινότητες που περιλαμβάνει είναι:

• Ερευνητικές εργασίες φοιτητών (όλα τα επίπεδα σπουδών)
• Εκδοτική παραγωγή Πανεπιστημίου Μακεδονίας
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Through its Institutional Repository the University of Macedonia Library provides to both undergraduate and graduate students a tool to deposit their PhD Dissertations, Master’s Theses, Final Papers in order to support the Institution’s goals for the promotion of the produced scientific outcomes under the co-signed “Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities” (Senate Dec. no 10/30.5.2006).

The Repository consists of the following sub-communities:

• Students’ research papers (all level programs)
• University of Macedonia Publications

Πλοήγηση