Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29770
Author: Καφτεράνης, Ευάγγελος
Title: Σκοτεινό διαδίκτυο: η ανεξερεύνητη πλευρά του διαδικτύου
Date Issued: 2023
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Πληροφορική
Supervisor: Ψάννης, Κωνσταντίνος
Abstract: Ο σκοτεινός ιστός αποτελεί ένα υποσύνολο του Διαδικτύου που είναι προσβάσιμος μόνο μέσω συγκεκριμένου λογισμικού/προγράμματος περιήγησης. Λόγω της ανωνυμίας και της ιδιωτικότητάς του, είναι χρήσιμος τόσο σε νόμιμες όσο και παράνομες δραστηριότητες. Ενώ ορισμένοι το χρησιμοποιούν για να αποφύγουν την κυβερνητική λογοκρισία, είναι επίσης γνωστό ότι χρησιμοποιείται για εξαιρετικά παράνομη δραστηριότητα. Οι επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας μπορούν να αξιοποιήσουν την γνώση που παρέχεται γύρω από το σκοτεινό ιστό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους από κυβερνοεπιθέσεις. Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να παράσχει μια ευρεία επισκόπηση των αναδυόμενων ψηφιακών απειλών και των εγκλημάτων που γίνονται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, δίνοντας έμφαση κυρίως στις επιθέσεις με χρήση κακόβουλου λογισμικού, στην κυβερνητική παρακολούθηση και τις απάτες συμπεριλαμβανομένου της κλοπής ταυτότητας και παράνομης πρόσβασης σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Θα δοθούν επίσης παραδείγματα για τον τρόπο δράσης της παραοικονομίας και θα αναλυθεί ο ρόλος των ψηφιακών νομισμάτων (κρυπτονομισμάτων) στις παράνομες συναλλαγές. Περαιτέρω εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα εγκλήματα του σκοτεινού ιστού εξάγονται στον επιφανειακό ιστό με την βοήθεια νέων τεχνολογιών όπως το IoT (Internet of Things) και τα συστήματα κοινής χρήσης αρχείων peer-to-peer. Επιπλέον θα μελετηθεί η επιστήμη της εγκληματολογίας στο σκοτεινό ιστό και θα παρουσιαστούν διάφορες τεχνικές αντιμετώπισης των κυβερνοεγκλημάτων. Συγκεκριμένα η δομή της εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται σαφής διαχωρισμός του διαδικτύου, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του σκοτεινού ιστού και οι απειλές που εμφανίζονται σε αυτόν, δίνοντας ταυτόχρονα και παραδείγματα με παράθεση κάποιων γνωστών κακόβουλων λογισμικών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η κατηγοριοποίηση και ανάλυση των κακόβουλων λογισμικών καθώς και τρόποι αντιμετώπισής τους. Επίσης θα περιγραφούν περιληπτικά τα είδη των παράνομων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στον σκοτεινό ιστό. Εν συνεχεία στο τρίτο κεφάλαιο θα δοθούν παραδείγματα μερικών γνωστών παράνομων ηλεκτρονικών καταστημάτων που δρουν στο σκοτεινό διαδίκτυο και θα μελετηθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν. Σε επόμενο κεφάλαιο αναδεικνύεται το πρόγραμμα περιήγησης Tor, ως το βασικό μέσο για την πρόσβαση στο σκοτεινό Ιστό, ενώ μετέπειτα θα επιχειρηθεί να γίνει μια βαθύτερη μελέτη σε συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, όπου θα αναδειχθούν κακές πρακτικές ασφάλειας και ευπάθειες των υπολογιστικών συστημάτων εταιριών και μεμονωμένων χρηστών. Τέλος, θα γίνει μια εισαγωγή στην επιστήμη της εγκληματολογίας, θα συζητηθεί η χρησιμότητά της στην εύρεση των εγκληματιών που βρίσκονται πίσω από μια εγκληματική ενέργεια, ο ρόλος των κρυπτονομισμάτων στις συναλλαγές, καθώς και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα χρήματος. Ουσιαστικά η διπλωματική αυτή, θα λειτουργήσει ως ένας ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για όσους θέλουν να κατανοήσουν και να μάθουν κάποια βασικά πράγματα για τον κρυφό τόπο του διαδικτύου που ονομάζεται dark web.
Keywords: Κυβερνοασφάλεια
Κυβερνοέγκλημα
Κακόβουλο λογισμικό
Δίκτυο TOR
Ανάλυση περιεχομένου
Εγκληματολογία
Βαθύς ιστός
Μηχανές αναζήτησης
Πληροφορίες ανοιχτού κώδικα
Κρυπτονομίσματα
Εργαλεία ανάλυσης
Παράνομες δραστηριότητες
Εγκληματολογικά μοντέλα
Κυβερνοτρομοκρατία
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KafteranisEvangelosMSc2023.pdf8.23 MBAdobe PDFView/Open
KafteranisEvangelosMsc2023present.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.