Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29125
Author: Κωστηκεχαγιά, Μαρίνα
Title: Οι κορυφαίες ήπιες δεξιότητες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι τρόποι ανάπτυξης τους
Date Issued: 2023
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Supervisor: Σταμπουλής, Μιλτιάδης
Abstract: Οι εκπαιδευτικές προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας του 21ου αιώνα είναι πολλές και χρήζουν τη διαρκή επαγρύπνηση των εκπαιδευτικών. Οι τελευταίοι, ως κυρίαρχο όργανο του εκπαιδευτικού συστήματος καλούνται να εντάξουν και να εφαρμόσουν τις ήπιες δεξιότητες, όχι μόνο στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, αλλά και στην εκπαιδευτική τους στάση με ό, τι αυτό συνεπάγεται. Η κατανόηση μιας τέτοιας απαίτησης βέβαια από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς δεν αρκεί, καθώς όλη αυτή η αλλαγή στάσης προϋποθέτει κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές και εκπαίδευση. Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετά τις απαιτούμενες ήπιες δεξιότητες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους τρόπους ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα θέτει ως απώτερο σκοπό της τη διερεύνηση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η περαιτέρω προώθησή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα της ΠΕ, προς όφελος φυσικά της μαθησιακής διαδικασίας. Μέσα στο ερευνητικό αυτό πλαίσιο, οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι η ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών ΠΕ ως προς τις ήπιες δεξιότητες που διαθέτουν, ως προς την αναγκαιότητα αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις συνέπειες που μπορεί να έχει η έλλειψη των ήπιων δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, αλλά και ως προς τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτές να αναπτυχθούν. Τέλος, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση όλων αυτών των στόχων, η εργασία διακρίνεται στο θεωρητικό και στο ερευνητικό μέρος, μέσα από το οποίο πρόκειται να αναδειχθεί η άποψη ενός δείγματος εκπαιδευτικών της ΠΕ σχετικά με τα υπό διερεύνηση ζητήματα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση την πραγματική του εκπαιδευτική εμπειρία.
Keywords: Ήπιες δεξιότητες
Εκπαιδευτικοί
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Πρώην Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης) (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KostikechagiaMarinaMsc2023.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons