Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24418
Author: Αυγερίδης, Δημήτριος
Title: Η μεταρρυθμιστική αδράνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παρ'αγοντας ερμηνείας του ευρωσκεπτικισμού
Date Issued: 2020
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Supervisor: Κωνσταντινίδης, Ιωάννης
Abstract: Το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών κλήθηκε την περίοδο από 23 έως 26 Μαΐου να εκλέξει τα νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.. Αυτή ήταν η ένατη εκλογική αναμέτρηση από το 1979 όταν για πρώτη φορά αποφασίστηκε η άμεση διαδικασία εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι εκλογές αυτές διαθέτουν τη δική τους ιδιαιτερότητα. Από τη μια πλευρά, παρατηρείται μια αύξηση των αντιευρωπαϊκών κινημάτων λόγω των συνεπειών της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και μεταναστευτικής κρίσης. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν δυνατόν να οδηγήσουν σε μια σημαντική αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων που συγκροτούν την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως μετά την άνοδο των ευρωσκεπτικιστικών και των αντιευρωπαϊκών, εθνικιστικών και λαϊκιστικών δυνάμεων σε όλα τα κράτη μέλη. Θα ήταν παράλειψή μας, βέβαια, να μην αναφερθούμε, κατά την διάρκεια του 2017,στην εκλογική επιτυχία του Γάλλου Προέδρου Emmanuel Macron ο οποίος βασίστηκε σε μια φιλοευρωπαϊκή εκστρατεία, στον σχηματισμό μιας υπέρμαχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολλανδικής κυβέρνησης συνασπισμού και στην επανεκλογή της Άνγκελα Μέρκελ ως καγκελαρίου σε ένα μεγάλο φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό στη Γερμανία. Οι επιτυχίες αυτές δημιούργησαν κάποια ανακούφιση στους υπέρμαχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά ακόμη και μετά τις δύο αυτές εκλογικές νίκες, δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί ο αντίκτυπος των αντιευρωπαϊκών και αντιμεταναστευτικών κινημάτων που συχνά ακολουθούν ένα σαφώς πιο λαϊκιστικό χαρακτήρα για να προσεγγίσουν τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκλογές αυτές είτε θα επικροτούσαν, είτε θα έθεταν σε αμφισβήτηση τα θετικά αποτελέσματα που προβλέπονταν από την Συνθήκη της Λισαβόνας και τις όποιες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύθηκε σημαντικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας που τέθηκε σε ισχύ το 2014. Η διαδικασία της << Συνήθους Νομοθετικής Διαδικασίας>>, όπως μετονομάστηκε η διαδικασία της <<Συναπόφασης>> με την Συνθήκη της Λισσαβόνας, δηλαδή η αρχή της ισοτιμίας μεταξύ του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τους πολίτες της Ένωσης και του Συμβουλίου που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών έγινε ο γενικός κανόνας για τη θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εισαγωγή του θεσμού του Spitzenkandidaten αφενός μεν εξυπηρετεί την λογική της συναπόφασης σε μια προσπάθεια να προσδεθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της ισοτιμίας των πολιτών της Ένωσης και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και αφετέρου θεωρείται ως προταθείσα λύση στο πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος, χωρίς όμως, πρακτικά αποτελέσματα. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και των υπολοίπων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άμεσα συνυφασμένος με τις έννοιες του δημοκρατικού ελλείμματος και της δημοκρατικής νομιμότητας. Υπό την έννοια αυτή, η παρακολούθηση της συζήτησης για αλλαγές στον ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης εν όψει των Ευρωπαϊκών Εκλογών μπορεί να είναι ένας καλός οδηγός των προοπτικών αντιμετώπισης του λεγόμενου δημοκρατικού ελλείμματος. Στο πλαίσιο αυτής της δημόσιας συζήτησης, ξεχωρίζουν οι τοποθετήσεις δύο ηγετικών προσωπικοτήτων στην ευρωπαϊκή σκηνή. Η μία είναι η ομιλία του προέδρου της γαλλικής δημοκρατίας Emmanuel Macron στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης με τίτλο ‘Initiative pour l’Europe’ στις 26 Σεπτεμβρίου 2017. Σε αυτή, εκτός από την παρουσίαση του ‘οράματός’ του και των άμεσων πρωτοβουλιών της κυβέρνησής του, ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron πρότεινε την δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ψηφοδελτίου, ώστε με βάση αυτό να καλυφθούν οι κενές έδρες μετά την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας, όπως, επίσης, τη δημιουργία υπερεθνικών καταλόγων των υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και την υιοθέτηση της θέσης του Υπουργού Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη είναι η ομιλία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2017. Σε αυτήν, ο πρόεδρος Jean-Claude Juncker πρότεινε έναν ‘χάρτη πορείας’ προς μία πιο ολοκληρωμένη, συνεκτική και δημοκρατική Ένωση. Αρχικά, πρότεινε τη συγχώνευση των αξιωμάτων του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για περισσότερη αποτελεσματικότητα. Πρότεινε επίσης νέους κανόνες χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των ιδρυμάτων και τέλος υιοθέτηση την πρόταση για τον υπερεθνικό κατάλογο υποψήφιων αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των περιεχομένων και των στόχων των δύο ομιλιών με κριτήριο την αντιμετώπιση του ευρωσκεπτικισμού που προκαλεί το πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος. Σε λίγες γραμμές, το περιεχόμενο της ομιλίας του Γάλλου Προέδρου ήταν πολιτικό με ευρωπαϊκές προεκτάσεις, ενώ αυτό της ομιλίας του Προέδρου της Επιτροπής ήταν θερμά ευρωπαϊκό, κάτι που πιθανώς υπαγορευόταν από την ιδιότητά του. Ο Γάλλος Πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική κατά των ευρωσκεπτικιστών αλλά και όσων διατηρούν έντονη κριτική στάση απέναντι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Κατηγόρησε, επίσης, τους υπόλοιπους ευρωπαίους ηγέτες που έχουν την τάση να επαναπαύονται με τις επιτυχίες και τους κάλεσε όλους σε συστράτευση με σκοπό την επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπεραμύνθηκε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράμμισε τον στόχο της δημιουργίας μιας Ένωσης με ισχυρό όνομα στην παγκόσμια αγορά και με πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις διεθνείς εξελίξεις.
Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωσκεπτικισμός
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AugeridisDimitriosMsc2020.pdf963.11 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons