Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24008
Author: Παπαδοπούλου, Αναστασία
Title: Η διδασκαλία αγγλικού λεξιλογίου σε παιδιά με αυτισμό και νοητική καθυστέρηση
Date Issued: 2020
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
Supervisor: Τάλλη, Ιωάννα
Abstract: Το θέμα της παρούσας έρευνας είναι η διδασκαλία αγγλικού λεξιλογίου σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και Νοητική Καθυστέρηση (ΝΚ). Αφού έγινε πρώτα θεωρητική θεμελίωση των διαταραχών αυτισμού και νοητικής καθυστέρησης, της κατάκτησης λεξιλογίου στη μητρική (Γ1) και δεύτερη ξένη γλώσσα (Γ2) και της συσχέτισης της κατάκτησής του στη Γ2 ξεχωριστά για κάθε αναπηρία, ακολούθησε το ερευνητικό μέρος της εργασίας. Συγκεκριμένα στην έρευνα συμμετείχαν 6 μαθητές ειδικής αγωγής, 5 αγόρια και 1 κορίτσι, ηλικίας 9 και 11 ετών, εκ των οποίων οι 3 ήταν μαθητές με ΔΑΦ και οι υπόλοιποι 3 μαθητές με ΝΚ. Κύριο στόχο της έρευνας αποτέλεσε η ανάδειξη της ομάδας που τερμάτισε αποδοτικότερα το πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης, διδασκαλίας 33 αγγλικών λέξεων που ανήκαν σε τρεις κατηγορίες (χρώματα, αριθμοί, ζώα). Επιπλέον, τα ερευνητικά ερωτήματα σχετίστηκαν με το σύνολο λέξεων (ποσοστό επιτυχίας) που κατέκτησε η κάθε ομάδα και το ζήτημα ύπαρξης επίδρασης της εκμάθησης λεξιλογίου στη Γ2 στο δεκτικό λεξιλόγιο και την πληροφοριακή και γραμματική επάρκεια της Γ1, το οποίο αποτελεί το δεύτερο στόχο. Η αρχική και τελική αξιολόγηση περιέλαβε έργα μη λεκτικής νοημοσύνης (μόνο στην αρχική), προσληπτικού λεξιλογίου και αξιολόγησης της πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας ήταν ομαδικό, καθώς διεξήχθη σε τρεις ομάδες των δύο ατόμων και βασίστηκε σε πολυαισθητηριακές μεθόδους και πρακτικές (οπτικές, ακουστικές, κιναισθητικές και απτικές). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρόλο που η ομάδα παιδιών με ΔΑΦ ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κατακτώντας 28 από τις 33 λέξεις με ποσοστό επιτυχίας 85% και η ομάδα με ΝΚ κατακτώντας κατά μέσο όρο 21,5 από τις 33 λέξεις με ποσοστό επιτυχίας 65%, δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ τους, επομένως καμία από τις δύο ομάδες δεν ολοκλήρωσε επιτυχέστερα την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, βρέθηκε ότι η απόκτηση λεξιλογίου στη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γ2) δεν είχε επίδραση ούτε στο δεκτικό λεξιλόγιο ούτε στην πληροφοριακή και γραμματική επάρκεια της μητρικής γλώσσας (Γ1), γιατί δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των αρχικών και τελικών αξιολογήσεων των εργαλείων ROWPVT και Action Picture Test για καμία από τις δύο κατηγορίες μαθητών. Καταληκτικά, και οι δύο ομάδες μαθητών ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και σημείωσαν αρκετά μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η διδασκαλία Γ2 είναι εφικτή τόσο σε τυπικούς όσο και σε κλινικούς πληθυσμούς με ενθαρρυντικά αποτελέσματα και ευεργετικές επιπτώσεις.
Keywords: Διδασκαλία αγγλικού λεξιλογίου
Πολυαισθητηριακή μέθοδος διδασκαλίας
Παιδιά με ΔΑΦ
Παιδιά με ΝΚ
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.
Rights: CC0 1.0 Παγκόσμια
Appears in Collections:ΠΜΣ Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PapadopoulouAnastasiaMsc2020.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons