Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23758
Title: Tango και έμφυλες σχέσεις στην Αθήνα του 21ου αιώνα: μια εθνογραφική ματιά στον μακροβιότερο μαραθώνιο tango της Αθήνας
Authors: Κωσταδήμα, Χρυσάνθη-Γαρυφαλλιά
Keywords: Tango
Έμφυλες σχέσεις και χορός
Issue Date: 2020
Publisher: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Abstract: Οι σχέσεις μεταξύ των φύλων αποτελούν ένα σύγχρονο πεδίο προβληματισμού και έρευνας τον 21ο αιώνα. Η θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία και η ανα-διαπραγμάτευσή της επί καθημερινής βάσης, αποτέλεσε –και αποτελεί ακόμη- ένα πεδίο που με προβληματίζει ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα, ο χορός, το tango, αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια πολύ σημαντική πτυχή της ζωής μου. Υπήρξε λοιπόν, αδύνατο να μην αποτελέσει και αυτό με τη σειρά του ένα πεδίο μελέτης και αναζήτησης για μένα. Η σύνδεση αυτού του ζευγαρωτού χορού, στον οποίο η θέση των δυο φύλων φαίνεται να είναι προσεκτικά διαχωρισμένη, με τη μελέτη των έμφυλων σχέσεων θα έλεγα πως ήταν στη δική μου περίπτωση προδιαγεγραμμένη. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των σχέσεων των δύο φύλων, του ανδρικού και του γυναικείου, στα πλαίσια της σύγχρονης tango-κοινότητας3 της Αθήνας. Από την πρώτη σχεδόν στιγμή που ήρθα σε επαφή με το tango, πριν περίπου τέσσερα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ο γυναικείος ρόλος που μου αποδόθηκε αυτόματα λόγω του φύλου μου, χωρίς να ερωτηθώ αν τον επιθυμώ και τον επιλέγω, και ο χαρακτήρας που καλούμουν να υιοθετήσω πιστά, με ώθησαν στη συγγραφή της παρούσας εργασίας. Η μελέτη της αλληλεπίδρασης των φύλων στο πλαίσιο του χορού και της χορευτικής κοινότητας που συγκροτείται γύρω από αυτόν, η ερμηνεία των συμπεριφορών των μελών της tango-κοινότητας, όπως και η αναζήτηση των «ορίων» του ρόλου του καβαλιέρου και της ντάμας και η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού τους αποτελούν το θέμα της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η κύρια ερώτηση που καλείται να απαντήσει η συγκεκριμένη μελέτη σχετίζεται με το αν και κατά πόσον υπάρχουν έμφυλες σχέσεις εξουσίας στο tango και σύμφωνα με ποια κριτήρια αυτές διαμορφώνονται. Πώς είναι δομημένοι οι ρόλοι των ανδρών και των γυναικών μέσα στον χορό και με ποιον τρόπο επιτελούνται από τους συμμετέχοντες κατά τη χορευτική και κοινωνική τους αλληλεπίδραση; Εντοπίζονται έμφυλα κοινωνικά στερεότυπα που έχουν εισέλθει στο tango από την κοινωνία στην οποία «φιλοξενείται»; Και τέλος, παρατηρούνται κοινωνικές και χορευτικές συμπεριφορές που εναντιώνονται στις προσταγές των ρόλων των ανδρών και των γυναικών στο tango, και στοχεύουν την ανακατασκευή τους; Για τη συλλογή των πληροφοριών χρησιμοποίησα την εθνογραφική μέθοδο και βασίστηκα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές (Krüger, 2008). Σχετικά με τις πρωτογενείς πηγές, πραγματοποίησα επιτόπια έρευνα συμμετέχοντας ως χορεύτρια και ερευνήτρια δύο χρονιές στον μαραθώνιο της Αθήνας «Athens Tango Marathon» (χορευτική συμμετοχική παρατήρηση). Τα δυο αυτά χρόνια συμμετείχα και σε άλλα χορευτικά γεγονότα, όπως μιλόνγκες της Αθήνας και του εξωτερικού, και παραβρέθηκα σε μαθήματα με διάφορους δασκάλους, από τα οποία έχω, επίσης, αντλήσει γνώσεις. Παράλληλα με τη χορευτική συμμετοχική παρατήρηση πραγματοποίησα ημιδομημένες συνεντεύξεις4 με έναν μικρό αριθμό ατόμων ως κύριων πληροφορητών. Οι πληροφορητές μου επιλέχθηκαν με κριτήριο τη «διαδρομή» που είχαν διανύσει στο tango και τις διαφορετικές ιδιότητες που κατείχαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας σε αυτό. Αναφορικά με τις δευτερογενείς πηγές, βασίστηκα σε μελέτες για το tango και ευρύτερα για το χορό, όπως επίσης και σε βιβλιογραφία από το διεπιστημονικό πεδίο των σπουδών του φύλου. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έρευνας αλλά και τα συγγραφής της εργασίας, προσπάθησα να αποδώσω με κατά το δυνατόν περισσότερη «αντικειμενικότητα» και αμεροληψία όσα συνέλεξα και ερμήνευσα. Ωστόσο, θα ήταν απερίσκεπτο να υπαινιχθώ πως το φύλο μου και η ιδιότητά μου ως ντάμα (στο tango), το νεαρό της ηλικίας μου αλλά και η πρότερη χορευτική μου εμπειρία δεν επηρέασαν την κρίση μου. Όπως έχει υποστηρίξει άλλωστε και η Cowan (1990), τα κείμενα του εθνογράφου είναι αδύνατον να μην εμποτιστούν από την ιδιότητά του.
Description: Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της πτυχιακής μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
ΠΤΥ ΜΕΤ/3
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 83-84)
URI: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23758
Rights: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Π)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KostadimaChrysanthiPe2020.pdf791.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons