Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22500
Author: Κατσάνου, Ελισάβετ Σοφία
Title: Απόκτηση ικανοτήτων σχετικών με το εκπαιδευτικό επάγγελμα κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών
Date Issued: 2018
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή
Supervisor: Σιπητάνου, Αθηνά
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι φοιτητές/τριες παιδαγωγικών τμημάτων θεωρούν ότι απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ορισμένες ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Διερευνήθηκε επίσης η άποψη των φοιτητών/τριών για λίστες που περιλαμβάνουν απαραίτητες ικανότητες εκπαιδευτικών. Η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο της επισκόπησης. Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε 206 φοιτητές/τριες του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Π.Τ.Δ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηματολόγια εξέταζαν τον βαθμό στον οποίο οι φοιτητές/τριες θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 28 ικανότητες σημαντικές για το εκπαιδευτικό επάγγελμα σύμφωνα με την Ε.Ε., χωρισμένες σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, καθώς και τον βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει τις 8 βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, οι φοιτητές/τριες θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ικανότητες του τομέα των στάσεων και σε μικρότερο τις ικανότητες του τομέα δεξιοτήτων. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι πολλοί φοιτητές πλησιάζουν στο τέλος των προπτυχιακών σπουδών τους χωρίς να θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό τις 8 βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν μικρές έως μεσαίες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στις 8 βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση και τις 28 ικανότητες που αφορούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Τέλος, βρέθηκε ότι η στάση των φοιτητών/τριών απέναντι στις λίστες με ικανότητες εκπαιδευτικών είναι αρκετά θετική και τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν για την αιτιολόγηση των απόψεών τους συμφωνούν με αυτά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία.
Keywords: Ικανότητες εκπαιδευτικών
Δεξιότητες εκπαιδευτικών
Επαγγελματική επάρκεια εκπαιδευτικών
Επαγγελματικά πρότυπα για εκπαιδευτικούς
Προπτυχιακοί εκπαιδευτικοί
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
Rights: CC0 1.0 Παγκόσμια
Appears in Collections:ΠΜΣ Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KatsanouElisavetSofiaMsc2018.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons