Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22066
Author: Γούτας, Γεώργιος
Title: Διδακτικές προτάσεις για το γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών", στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., διδακτική αξία, συμπεράσματα
Date Issued: 2018
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Supervisor: Δαγδιλέλης, Βασίλειος
Abstract: Στη σημερινή εποχή της ψηφιακής επανάστασης, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση τόσο ως τεχνολογικό εργαλείο προς επίλυση τεχνικών προβλημάτων, όσο και ως γνωστικό εργαλείο για την υποστήριξη σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως διερευνητικές, διαθεματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Η παραπάνω προσέγγιση συμβαδίζει με την εποικοδομιστική θεωρία μάθησης, η οποία υποστηρίζει την προσέλκυση του ενδιαφέροντος και την ενεργοποίηση των μαθητών, κατά την μαθησιακή διαδικασία. Η καινούργια αυτή κουλτούρα που εισάγεται στον εκπαιδευτικό χώρο, διαφοροποιεί τους παράγοντες της μάθησης, μεταξύ των οποίων και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Εφόσον εισέρχονται εξωτερικές πηγές μάθησης όπως το διαδίκτυο, τα δεδομένα σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, οι βάσεις δεδομένων κ.λπ., πρέπει να εξελιχθεί ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού, που ουσιαστικά αποτελούσε τον μεταφορέα της γνώσης προς τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τα πάντα, αλλά «καλούνται» στο ρόλο του βοηθού και του συμβούλου του μαθητή. Ο διδάσκων όμως, προκειμένου η μαθησιακή διαδικασία να αποφέρει θετικά αποτελέσματα στο μέγιστο βαθμό, πρέπει να σχεδιάσει τη διδασκαλία του σε ένα οργανωμένο μαθησιακό-διδακτικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό στην πιο γενική του μορφή υλοποιείται με το σενάριο διδασκαλίας, το οποίο περιγράφει με προσοχή κάθε βήμα που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, τεκμηριωμένο σύμφωνα με τις θεωρίες μάθησης. Στην παρούσα έρευνα σχεδιάστηκαν συνολικά δύο διδακτικά σενάρια, υποστηριζόμενα από Τ.Π.Ε. και υλοποιήθηκαν σε τμήματα των δύο τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός τους ήταν η διερεύνηση χαρακτηριστικών των Τ.Π.Ε. ως μέσο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών, της ενεργοποίησης τους και της ενίσχυσης διερευνητικών και ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων. Μέσω συγκέντρωσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων έγινε προσπάθεια για σύγκριση και εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. Σε αυτή τη μεικτή προσέγγιση έγινε χρήση της παρατήρησης και του ερωτηματολογίου, μέσω των οποίων επιβεβαιώθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις για την ενισχυτική δράση των Τ.Π.Ε., στην εκπαίδευση.
Keywords: Δημοτικό σχολείο
Τ.Π.Ε
Γνωστικά εργαλεία
Παιδαγωγική αξιοποίηση
Διδακτικά σενάρια
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
Rights: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Πρώην Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης) (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GoutasGeorgiosMsc2018.pdf4.21 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons