Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21822
Author: Σκουτέλη, Μαρία
Title: Κοινωνικά μέσα και πολιτική εμπλοκή / δέσμευση: η νέα δύναμη στην πολιτική μέσα από τα κοινωνικά μέσα
Date Issued: 2017
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Supervisor: Βλαχοπούλου, Μάρω
Abstract: Αναμφισβήτητα διανύουμε την εποχή μιας νέας οικουμενικής ψηφιακής πολιτείας, οπού τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) προσμετρούν περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια χρήστες και το 48% του πληθυσμού παγκοσμίως να είναι πλέον συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός του πλανήτη συνδέεται πλέον με κάποιο τρόπο στο Διαδίκτυο, ενώ οι χρήστες του Internet παγκοσμίως έχουν αυξηθεί κατά περίπου 888% σε σχέση με το 2000, υποστηρίζει το website Internet World Stats. Μέσω αυτής της ανάπτυξης και της αυξανόμενης δημοτικότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ικανότητα των τελευταίων να επηρεάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών, έχει γίνει ένα σύγχρονο αντικείμενο μελέτης στο πεδίο του Μάρκετινγκ, το οποίο όμως βρίσκεται ακόμα σε νηπιακό στάδιο. Η παρούσα Διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ικανότητα των Μέσων Ηλεκτρονικής Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) να επηρεάσουν την πρόθεση ψήφου αλλά και την ευρύτερη πρόθεση πολιτικής εμπλοκής των πολιτών μέσω της χρήσης τους. Με τους πολιτικούς ολοένα και περισσότερο να αισθάνονται την ανάγκη αξιοποίησης του προνομιακού χώρου που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον δημοσιοποιούν τα προσωπικά τους μηνύματα και συμμετέχουν στην ηλεκτρονική δημιουργία ενός μωσαϊκού πληροφοριών και γεγονότων με συνοδοιπόρους τους ίδιους τους χρήστες. Καθώς η συνεχιζόμενη επέκταση των νέων τεχνολογιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μετασχηματισμό στον τομέα του πολιτικού marketing, μια νέα επικοινωνιακή τακτική έχει πλέον ενσωματωθεί απευθείας στον κώδικα των δημοφιλών μέσων ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ σύντομα, οι πολιτικοί των σύγχρονων δημοκρατιών σε όλο τον κόσμο υιοθέτησαν ένθερμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμπλοκή των ψηφοφόρων τους και την ενεργή συμμετοχή σε διαλόγους με τους πολίτες και εν δυνάμει ψηφοφόρους τους καθώς τους παρέχουν τις ιδανικές πλατφόρμες για τη διάδοση όχι μόνο γενικών πληροφοριών αλλά και πολιτικών απόψεων μέσα από το δίκτυό τους. Ανάγοντας το στο μέλλον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγεται ότι έχουν την προοπτική να αυξήσουν την πολιτική συμμετοχικότητα και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πολίτες. Αναφορικά με αυτό, οι πολιτικοί των ΗΠΑ έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο με κυριότερα παραδείγματα τον Barack Obama και συνεχιστή του επάξια τον Donald Trump, με συνδετικό κρίκο και των δύο την ικανότητα τους να απασχολούν τα κοινωνικά δίκτυα κατά τη διάρκεια των προεκλογικών τους εκστρατειών καθώς χρησιμοποίησαν τα social media ως στρατηγικά εργαλεία πολιτικού μάρκετινγκ. Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να αποτελέσει μια συνδυαστική προσέγγιση θεωρητικής μελέτης γύρω από τις επιπτώσεις της ψηφιακής έκρηξης στο χώρο του πολιτικού marketing από τη μία, ενώ από την άλλη επιχειρεί μια εμπειρική ανάλυση μελετών περίπτωσης από το διεθνές ποιοτικό στερέωμα, με στόχο να διερευνηθεί ο τρόπος που τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα έχουν επηρεάσει και ίσως αλλάξει το ρου της ιστορίας σε παγκόσμια πολιτικά γεγονότα. Τέλος ερευνάται το κατά πόσο και πώς ενσωματώνουν αυτά τα νέα μέσα ως βασικά εργαλεία των πολιτικών τους εκστρατειών και τακτικών οι πολιτικοί καθώς και μια προσπάθεια να αποτυπωθούν οι αντιδράσεις των χρηστών σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παραθέσει και να αναλύσει την παρουσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή των ανθρώπων αλλά και την λειτουργία αυτών στον τομέα της πολιτικής. Το περιεχόμενο της εργασίας χωρίζεται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια. Σε πρώτο στάδιο, με βάση τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, παραθέτονται ορισμοί και έννοιες που αφορούν την επικοινωνία, το διαδίκτυο και τη μεταξύ τους σχέση, ενώ́ περιγράφονται ενδελεχώς τόσο η έννοια του κοινωνικού δικτύου όσο και της κοινωνικής δικτύωσης. Αμέσως μετά ακολουθεί η ιστορική αναδρομή του παγκόσμιου Ιστού και αποσαφηνίζονται όροι που εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των “Social Media” που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο. Το επόμενο μέρος της εργασίας, πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και επικοινωνίας, ενώ́ αναλύει την επίδραση που μπορούν να έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα άτομα. Συνεχίζοντας, το τελευταίο μέρος της εργασίας αφορά την πολιτική επικοινωνία και κατ’ επέκταση το Πολιτικό Μάρκετινγκ τα οποία αναλύονται υπό το πρίσμα των “Social Media”. Αν και το πολιτικό μάρκετινγκ στην Ευρώπη, βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, μέσα από το κεφάλαιο αυτό θα γίνει αντιληπτή η σχέση του πολιτικού Μάρκετινγκ με την πολιτική επικοινωνία. Ακόμη θα παρατεθούν οι απαραίτητοι ορισμοί, καθώς και μια ιστορική αναδρομή προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι έννοιες που αναφέρονται. Καταληκτικά, παρουσιάζονται και αναλύονται 3 μελέτες περίπτωσης που θα μας βοηθήσουν στην εξαγωγή κάποιων ευρύτερων και όσο το δυνατόν τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα κοινωνικά δίκτυα και την πολιτική εμπλοκή των πολιτών μέσω αυτών. Τέλος , θα παρουσιαστεί το πολιτικό μάρκετινγκ από την πλευρά του διαδικτύου και οι δυνατότητες που παρέχονται από το μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο στην δημιουργία μιας δυναμικής στρατηγικής όσο και στους ίδιους τους πολιτικούς και πως επιδρούν στην πολιτική συμμετοχή των ατόμων και στην τελική απόφαση των ψηφοφόρων.
Keywords: Social media
Πολιτικό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα
Πολιτική επικοινωνία
Πολιτική εμπλοκή
Συμμετοχική δημοκρατία
Κοινωνική νοημοσύνη
Web 2.0
Big data
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SkouteliMariaMsc2017.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons