Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21783
Author: Φλώρου, Γιαννούλα
Title: Διερεύνηση της αξιολόγησης και εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών
Date Issued: 2017
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Supervisor: Σατρατζέμη, Μαρία Αικατερίνη
Abstract: Καθώς τα ψηφιακά παιχνίδια χρησιμοποιούνται με αυξητικό ρυθμό από όλο και περισσότερους χρήστες το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας για τις δυνατότητες των παιχνιδιών για την παροχή νέων πιο ελκυστικών και αποτελεσματικών μεθόδων για την υποστήριξη της μάθησης αυξάνεται διαρκώς. Για να είναι βάσιμη η αισιοδοξία των ερευνητών για τα οφέλη των παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργείται η ανάγκη αξιολόγησης των παιχνιδιών και συλλογής εμπειρικών δεδομένων ώστε να προκύψουν ισχυρά στοιχεία για τις επιπτώσεις τους. Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας παιχνιδιών η έρευνα για την αποτελεσματικότητα της μάθησης που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι είναι κατακερματισμένη χωρίς να υπάρχει μία τυποποιημένη διαδικασία αξιολόγησης. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διερεύνηση του τρόπου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων ερευνών για τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και η καταγραφή των ειδών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, των τρόπων οργάνωσης των μελετών αξιολόγησης καθώς και των μέσων συλλογής δεδομένων. Στην συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση, παρουσίαση και σύγκριση των πλαισίων, μοντέλων και κλιμάκων αξιολόγησης, τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, και τα οποία χρησιμοποιούνται ρητά για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών δίνοντας έμφαση στην παιδαγωγική πτυχή τους, με σκοπό να εξετάσουν τόσο τον εκπαιδευτικό αντίκτυπο των παιχνιδιών όσο και τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν εμμέσως στη μάθηση. Κατόπιν παρουσιάζονται και συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία ερευνώνται κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών τα οποία βασίζονται σε τρεις συστηματικές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. Από τη σύνοψη των χαρακτηριστικών ποιότητας προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά στα οποία δίνεται μεγάλη βαρύτητα. Επιπλέον παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των ερευνών των τριών βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων. Σε μορφή πίνακα οργανώνονται τα εμπειρικά δεδομένα των επιπτώσεων των παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, για 42 παιχνίδια για το χρονικό διάστημα από το Μάρτιο του 2009 έως και τον Φεβρουάριο του 2014, και η γραφική απεικόνιση των συμπερασμάτων που προκύπτουν για κάθε γνωστικό αντικείμενο και κάθε είδος μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιδιώκουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των συμπερασμάτων που προέκυψαν καθώς και την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων της εργασίας. Καταλήγοντας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο σκοπός στις περισσότερες έρευνες αξιολόγησης είναι να αποδείξουν ότι τα παιχνίδια είναι αποτελεσματικά και ταυτόχρονα διασκεδαστικά. Τα συμπεράσματα από τα εμπειρικά δεδομένα ερευνών είναι ενθαρρυντικά ως προς τα οφέλη των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Keywords: Εκπαιδευτικά παιχνίδια
Παιχνίδια σοβαρού σκοπού
Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι
Αξιολόγηση
Πλαίσια αξιολόγησης
Μοντέλα αξιολόγησης
Κλίμακες αξιολόγησης
Χαρακτηριστικά ποιότητας
Αποτελεσματικότητα
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FlorouGiannoulaMsc2017.pdf2.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.