Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21593
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΤσιότρας, Γεώργιοςel
dc.contributor.authorΝτισλής, Γεώργιοςel
dc.date.accessioned2018-02-27T15:07:27Z-
dc.date.available2018-02-27T15:07:27Z-
dc.date.issued2018el
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21593-
dc.descriptionΔιπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.el
dc.description.abstractΒασικό μέλημα της παρούσας εργασίας είναι να δημιουργήσει στον αναγνώστη μια πρώτη εικόνα της έννοιας δικαιοχρησία (franchising), να γνωρίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και της ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει, με σκοπό να τον ενθαρρύνει και να του παρακινήσει το ενδιαφέρον για μεγαλύτερη ανάλυση και αναζήτηση σχετικού υλικού. Παρακολουθώντας την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία, γίνεται ορατό ότι οι συμφωνίες δικαιόχρησης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διεθνής επιχειρηματικότητας αποτελώντας μια ευρέως διαδεδομένη επιλογή καλύπτοντας όλο τα φάσμα των κλάδων διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Ο κύριος λόγος της δημοφιλίας του συστήματος είναι το χαμηλό ρίσκο που προσφέρει στα συμβαλλόμενα μέρη μια συμφωνία δικαιόχρησης, για τον δικαιοδόχο και αντίστοιχα και για τον δικαιοπάροχο, συγκριτικά με άλλες μεθόδους επιχειρηματικότητας όπως επίσης και η πλήρης εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας που δημιουργούνται από μια τέτοιου τύπου συμφωνία. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση σε θεωρητικό επίπεδο της δικαιόχρησης, στην συνέχεια θα παρουσιαστεί η επιχειρηματική της διάσταση και η εργασία θα εστιάσει στον κλάδο της εστίασης και στην εκπαίδευση που διενεργείται στα δίκτυα franchising σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τέλος, μετά την θεωρητική διάσταση της εργασίας θα γίνει αναφορά σε δύο μελέτες περίπτωσης, μια ελληνική και μια διεθνής που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά μέσω δικτύων franchising προκειμένου να αναδείξει ότι οι συμφωνίες διακαιόχρησης είναι μια αρκετά ασφαλή μέθοδο επένδυσης για τις επιχειρήσεις εφόσον τηρούνται βασικές προϋποθέσεις. Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια εκτενή ανάλυση της δικαιόχρησης με απώτερο σκοπό την αποσαφήνιση του τρόπου λειτουργίας της από τον αναγνώστη και κατανοώντας πλέον τις έννοιες και την ορολογία να μπορεί να εμβαθύνει στα θέματα των επόμενων κεφαλαίων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επιχειρηματική διάσταση της δικαιόχρησης αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συστήματος για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη που το αποτελούν καθώς και τους παράγοντες για την επιτυχία του συστήματος. Περνώντας στο τρίτο κεφάλαιο αρχικά θα εστιάσουμε στο κλάδο της εστίασης, έναν κλάδο που ουσιαστικά καλύπτει τις πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπου, θα αναλύσουμε την ιστορικότητα του, τις νέες τάσεις που παρουσιάζονται στις ημέρες μας, θα καταγράψουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που εντοπίσαμε και τέλος θα αναφερθούμε στο street food Franchising, την τελευταία τάση της αγοράς στο χώρο του φαγητού και της εστίασης. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε σε ένα στοιχείο που είναι μείζονος σημασίας στην εποχή που διανύουμε δίνοντας συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό και ενισχύει την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, την εκπαίδευση. Θα επικεντρωθούμε ποιο αναλυτικά στην εκπαίδευση του δικαιοδόχου, το ποιος είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του και αν οι δικαιοπάροχοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση προκειμένου να διατηρηθεί η οργανωσιακή κουλτούρα και η φήμη του εμπορικού ονόματος της αλυσίδας. Επίσης θα παρατηρήσουμε αν η εκπαίδευση χρειάζεται σε συστηματική βάση και ποιο είδος προτείνεται για κάθε περίπτωση. Είναι βέβαιο ότι η θεωρητική προσέγγιση της δικαιόχρησης αποτελεί την βάση για την εργασία, όμως η χρήση παραδειγμάτων είναι αυτή που θα της δώσει γλαφυρότητα, ζωντάνια, θα διεγείρει το ενδιαφέρον του αναγνώστη για να κατανοήσει στο μέγιστο τις απόψεις που του έχουν αποδοθεί θεωρητικά. Για αυτό το λόγο στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο μελέτες περιπτώσεων δύο εταιρειών όπου κατά την διάρκεια λειτουργίας τους αναπτύχθηκαν μέσω του συστήματος της δικαιόχρησης. Κλείνοντας στο τέλος της εργασίας υπάρχουν συγκεντρωτικά τα βασικά συμπεράσματα που αποκομίσθηκαν από την ανάλυση των κεφαλαίων.el
dc.format.extent54el
dc.language.isoelen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Μακεδονίαςel
dc.rightsCC0 1.0 Παγκόσμιαel
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/en
dc.subjectFranchiseen
dc.subjectFranchingel
dc.titleΗ διοίκηση λειτουργιών και του ανθρώπινου δυναμικού στην δικαιοχρησία στον κλάδο της εστίασηςel
dc.typeElectronic Thesis or Dissertationen
dc.typeTexten
dc.contributor.departmentΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεωνel
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DislisGeorgiosMsc2018.pdf4.65 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons