Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21585
Author: Καϊρέτογλου, Αβραάμ
Title: Η Υποκίνηση απασχολούμενων ως εργαλείο εφαρμογής του εσωτερικού μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και οργανισμούς: η περίπτωση της Ελλάδας
Date Issued: 2018
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Βασιλειάδης, Χρήστος
Abstract: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση του αντίκτυπου των εσωτερικών πρακτικών του μάρκετινγκ, συγκεκριμένα της υποκίνησης, στην ικανοποίηση από την εργασία των εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο πληθυσμός-στόχος της μελέτης ήταν εσωτερικοί πελάτες ιδιωτικών, εμπορικών επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια. Το δείγμα το οποίο επιλέχθηκε ανέρχονταν σε 170 άτομα και η επιλογή του δεν ήταν τυχαία καθώς τα άτομα έπρεπε να τα διακρίνουν κάποια χαρακτηριστικά. Για τους σκοπούς εκπόνησης του εμπορικού μέρους της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο από τη διεθνή βιβλιογραφία, το οποίο έχει υιοθετηθεί στο παρελθόν και από άλλους ερευνητές. Το ερευνητικό εργαλείο υπέστη έναν έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας ενώ η εκτίμηση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. Σύμφωνα με τις ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες στηρίχθηκαν στην διεθνή βιβλιογραφία, αποδείχθηκε ότι τόσο η υποκίνηση (ή το κίνητρο) του ανθρωπίνου δυναμικού όσο και το εσωτερικό μάρκετινγκ επηρεάζουν με θετικό και στατιστικά σημαντικό τρόπο την ικανοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού από την εργασία του. Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και το γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μίας επιχείρησης, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων οφείλουν να υποκινούν τους εργαζομένους τους ούτως ώστε να τους καταστήσουν σαν ένα αξιόπιστο και μόνιμο περιουσιακό στοιχείο. Είναι χρήσιμο να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των διαφορετικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και να τους ενθαρρύνουν ώστε να είναι δημιουργικοί και να ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους, αναθέτοντάς τους σε προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα ταιριάζουν στις δεξιότητες του κάθε εργαζομένου ή στα ενδιαφέροντά του.
Keywords: Ικανοποίηση από την εργασία
Ανθρώπινο δυναμικό
Θεωρία υποκίνησης
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
Rights: CC0 1.0 Παγκόσμια
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KairetoglouAvraamMsc2018.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons