Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21384
Title: Το διεθνές νομικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου.
Authors: Χατζηγιάννης, Κωνσταντίνος
Issue Date: 2018
Publisher: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Abstract: Η απόσχιση του κράτους είναι εγγενώς δύσκολο να συμβιβαστεί με τη σύγχρονη νέα παγκόσμια τάξη. Πρόκειται για μια ευαίσθητη και αόριστη πτυχή του διεθνούς δικαίου, η οποία εξακολουθεί να περιβάλλεται από διαμάχες. Ωστόσο, στις 17 Φεβρουαρίου 2008, η διεθνής κοινότητα αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, αφού η Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου κήρυξε μονομερώς τη Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου («Κοσσυφοπέδιο») ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, ανεξάρτητα από τις υφιστάμενες αξιώσεις του Δημοκρατία της Σερβίας ("Σερβία") στην κυριαρχία της αυτόνομης επαρχίας. Η πράξη αυτή αποτέλεσε τον καταλύτη για την ευρεία συζήτηση ως προς το κατά πόσον το διεθνές δίκαιο υποστηρίζει την εμφάνιση νέων ανεξάρτητων οντοτήτων που δημιουργούνται μέσω του διαχωρισμού μέρους της επικράτειας και του πληθυσμού ενός υπάρχοντος κράτους χωρίς τη συγκατάθεση του τελευταίου. Πριν από αυτή τη δήλωση, η επικρατούσα άποψη ανάμεσα σε πολλούς νομικούς σχολιαστές είναι ότι το διεθνές δίκαιο ούτε απαγορεύει ρητά ούτε αναγνωρίζει το δικαίωμα μιας εθνικής ομάδας να αποχωρήσει μονομερώς από ένα κράτος μέλος. Η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι η πιο σαφής μετά την παρούσα δήλωση, να προσφέρει μια ομοιόμορφη απάντηση στο ερώτημα εάν αυτή η απόσχιση είναι σύμφωνη με το νόμο. Το Κοσσυφοπέδιο αποτελεί αναπόφευκτα μια σκληρή υπόθεση "πεμπτουσίας". Το νομικό κενό επιδεινώθηκε περαιτέρω από την αποσπασματική και ασυντόνιστη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Παρόλο που η στήριξη και η αναγνώριση της απόσχισης του Κοσσυφοπεδίου έφθασε εύκολα από ένα σημαντικό μέρος της διεθνούς κοινότητας κρατών, άλλα κράτη δήλωσαν ότι η απόσχιση είναι αντίθετη με τις διεθνείς καθώς και παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σερβίας. Επιπλέον, μέσα σε έξι μήνες από τη δήλωση της ανεξαρτησίας, η απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου έχει ήδη αναφερθεί ως προηγούμενο για δύο μεταγενέστερες απόπειρες απόσχισης. Συνεπώς, η διασφάλιση της νομικής σαφήνειας είναι ζωτικής σημασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να ορίσουμε την απόσχιση με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Σκοπός της παράθεσης των ορισμών, είναι τόσο να διαφανούν τα κρίσιμα χαρακτηριστικά της απόσχισης που συνιστούν τον πυρήνα του φαινομένου κατά το διεθνές δίκαιο, αλλά και παράλληλα να προβληθούν τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν την απόσχιση από άλλες παραπλήσιες περιπτώσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η νομική θεμελίωση της απόσχισης μέσα από το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου, το οποίο αποτελεί μοναδικό και κυρίαρχο σημείο αναφοράς προς τούτο. Το φαινόμενο της απόσχισης δεν έχει αποκτήσει ακόμη συγκεκριμένη νομική μορφή για αυτό και πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το διεθνές δίκαιο ούτε επιτρέπει αλλά ούτε και απαγορεύει την απόσχιση. Καθ’ ότι στην απόσχιση απουσιάζει η έλλειψη συναινέσεως μεταξύ των δύο μερών, η αποσχισθείσα κοινότητα αναζητά τρόπους ώστε να θεμελιώσει νομικά την απαίτησής της για απόσχιση. Συνηθέστερο επιχείρημα αποτελεί η επίκληση της αρχής της αυτοδιαθέσης. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα πραγματοποιήσουμε μία ιστορική αναδρομή στο εξετασθέν ζήτημα. Στόχο είναι η πληρέστερη κατανόηση της κατάστασης αλλά και των προβλημάτων που ανέκυψαν διαμέσου των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην περιοχή, ενώ επιπρόσθετα θα μας δωθεί η δυνατότητα κατανόησης των αντιδράσεων και των πιθανών επιπτώσεων που θα επιφέρουν οι οποιεσδήποτε γεωγραφικές-νομικές μεταβολές όσον αφορά αυτήν. Ακολούθως, εκτίθενται οι λόγοι βάση των οποίων το ΔΔ έκρινε ότι η μονομερής δήλωση της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου δεν παραβίασε κάποιον κανόνα του διεθνούς δικαίο. Ιδιαίτερα εξετάζεται η ουσία της γνωμοδότησης σε δύο επίπεδα, πρώτον, εάν παραβιάζεται κάποιος κανόνας του γενικού διεθνούς δικαίου και δεύτερον, αν παραβιάζεται η Απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας με την οποία το Κόσσοβο τέθηκε σε καθεστώς διεθνούς διοίκησης ή το Κανονιστικό Πλαίσιο (Constitutional Framework) το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της προαναφερθείσας Απόφασης 1244. Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η παρούσα φύση του ιδιότυπου αυτού Κράτους καθώς και οι παράμετροι που θα επηρεάσουν την τελική μορφή στην οποία είναι πιθανόν να περιέλθει στο μέλλον, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο τεκμηριώνεται συμπερασματικά η δυνατότητα πραγματοποίησης της νομικής αξίωσης του Κοσσόβου για ανεξαρτησία.
Description: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.
URI: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21384
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChatzigiannisKonstantinosMsc2018.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons