Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20978
Author: Μπάτσου, Πετρούλα
Title: Η χρήση των νέων τεχνολογίων και των ψηφιακών μέσων από τους εκπαιδευτές ενηλίκων: αντιλήψεις και κριτική προσέγγιση
Date Issued: 2017
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Supervisor: Δαγδιλέλης, Βασίλειος
Abstract: Κεντρικός σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, είναι να διερευνήσει το βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών μέσων από τους εκπαιδευτές ενηλίκων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του Νομού Θεσσαλονίκης. Επίσης, στοχεύει στον εντοπισμό και τη συσχέτιση παραγόντων που επηρεάζουν την προσπάθεια τους αυτή. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποσοτική και το εργαλείο που σχεδιάστηκε ήταν το ερωτηματολόγιο. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 193 εκπαιδευτές ενηλίκων. Τα ευρήματα της έρευνας, αποκάλυψαν ότι οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα, εκ των οποίων δημοφιλέστερο είναι το διαδίκτυο. Επίσης, εντοπίστηκε συσχέτιση μεταξύ των προσωπικών αντιλήψεων τους και της συχνότητας χρήσης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, καθώς όσο πιο θετικές είναι οι αντιλήψεις τους τόσο πιο συχνά τη χρησιμοποιούν. Το ίδιο αποκάλυψε και η διερεύνηση των εμποδίων, καθώς όσο αυτά μειώνονται τόσο αυξάνεται η τεχνολογική ενσωμάτωση. Επιπρόσθετα, η έρευνα φανερώνει την τάση των εκπαιδευτών να επιμορφώνονται, γεγονός το οποίο συσχετίζεται θετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό τους έργο. Όσον αφορά στους δημογραφικούς παράγοντες, δεν εντοπίστηκε συσχέτιση με το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τα έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αντιθέτως, βρέθηκε ότι τη χρήση των νέων τεχνολογιών επηρεάζει θετικά η εργασιακή εμπειρία και το θεματικό αντικείμενο διδασκαλίας, καθώς οι εκπαιδευτές που διαθέτουν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας και διδάσκουν τεχνικά αντικείμενα χρησιμοποιούν περισσότερο τις νέες τεχνολογίες. Από τα πορίσματα της έρευνας, αναδεικνύεται σημαντική η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων και για αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί ο σημαντικότερος πόλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που είναι ο εκπαιδευτής. Παράλληλα όλοι οι εμπλεκόμενοι στο πεδίο, οφείλουν να ενισχύσουν αυτήν την προσπάθεια, μέσα από τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα εξασφαλίζει προσβασιμότητα στους πόρους, υποστήριξη (τεχνική, διοικητική και οικονομική) αλλά και δυνατότητες επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης για τον εκπαιδευτή ενηλίκων.
Keywords: Εκπαιδευτής ενηλίκων
Νέες τεχνολογίες
Ψηφιακά μέσα
Αντιλήψεις
Εμπόδια
Επιμόρφωση
Δημογραφικοί παράγοντες
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Πρώην Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης) (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BatsouPetroulaMsc2017.pdf2.88 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons